smtte sådan arbejder I

Sådan arbejder I med SMTTE-modellen

Når I tager udgangspunkt i de mål, der allerede er beskrevet i borgerens kommunale handleplan, bliver SMTTE hurtigt integreret i den daglige praksis og kan fungere som en måde at dokumentere arbejdet på. Der skal sættes overkommelige mål, og I må ikke være bange for at gå i gang.

Af Sine Molbæk-Steensig 18/03/2019
Fremfærd

Når I skal i gang med arbejdet med SMTTE-modellen, anbefaler vi, at I laver aftaler om, hvem der har ansvaret for at introducere og involvere medarbejderne i arbejdet.

Lav et årshjul i forhold til, hvornår der skal udarbejdes SMTTE for de enkelte beboere, og sæt god tid af til udarbejdelsen af SMTTE, således at der er tid til at inddrage alle perspektiver.

Læs SMTTE-modellen – gode råd og spørgsmål

Tag udgangspunkt i de mål, der er beskrevet i borgerens kommunale handleplan og bestilling. Det gør, at arbejdet med SMTTE kommer ind i den daglige praksis, og at SMTTE kan fungere som en måde at dokumentere arbejdet med de mål, kommunen har sat.

Vi anbefaler også, at I sætter jer ind i, hvilke andre aktører, der er i borgerens liv, og i samarbejde med borgeren taler om, hvordan I kan arbejde i samme retning, alt efter borgerens ønsker.

DOWNLOAD: SMTTE-skabelon

Etabler fælles forståelse af borgerens situation og udforsk i fællesskab, hvordan man kan arbejde for at øge borgerens trivsel. Sæt mål for udvikling eller fastholdelse af færdigheder hos borgeren, sæt tiltag i gang, definer tegn på målopnåelse og evaluer.

Vi anbefaler, at I begynder med at skabe en fælles forståelse af, hvilke problematikker, der fylder mest i borgerens liv. Sæt ét mål ud fra indgående kendskab til borgeren, i dialog med borgeren, og husk at involvere det samlede team om borgeren for at opnå fælles ejerskab.

I forhold til en målgruppe med stort støttebehov, er det vigtigt, at målet er småt og realisérbart. Tiltagene, som sættes i værk, skal være konkrete og gerne med instruktion med billeder eller video, hvis det giver mening. Brug gerne prøvehandlinger til at finde frem til de rette tiltag.

Download: Når du skal evaluere indsatsmålet

I kan bruge PDSA-rammen, når I skal afprøve ny praksis

Download PDSA-skema som pdf 

Download PDSA-skema som wordfil

 

SMTTE-model: Opstil mål med fokus på progression
SMTTE-modellen

SMTTE‐modellen er et pædagogisk redskab til at arbejde med mål - og med fokus på tegnene i processen mod målet.

SMTTE er en forkortelse for:

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering

Forklaring på modellens fem elementer:

  1. Sammenhæng: Hvad er vilkårene? 
  2. Mål: Hvad vil vi gerne opnå? 
  3. Tegn: Hvordan kan vi se (høre), at vi er på vej mod målet? 
  4. Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet? 
  5. Evaluering: Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke?

SMTTE-modellen er oprindelig udviklet af Hallvard Håstein, rådgiver i pædgogiske fag.