Seniorpartnerskabet

Rammeaftale om seniorpolitik

Et godt og langt seniorarbejdsliv på det kommunale arbejdsmarked.

Af Bettine Romme Andersen 31/08/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Seniormedarbejdere har en vigtig rolle i vores velfærdssamfund. En rolle som kun bliver større i de kommende år, hvor kommunerne står overfor store udfordringer med pres på centrale velfærdsydelser kombineret med en aldrende arbejdsstyrke.

I kommunerne har medarbejderne en højere gennemsnitsalderend de øvrige sektorer, og allerede nu er der brug for at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet ligesom mangel på ansatte gør sig gældende på flere store velfærdsområder.

Hvis vi også i fremtiden skal kunne sikre en stærk og tryg velfærd, er en af forudsætningerne, at vi lykkes med at få flere ældre medarbejdere til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Seniorindsatsen er derfor et væsentligt redskab i at løse arbejdskraftudfordringen.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 har KL og Forhandlingsfællesskabet aftalt, at der er brug for en fornyet og styrket seniorpolitisk indsats.

Udgangspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder og inddragelse af MED og TR med henblik på at finde og anvende nye muligheder og skabe en ny kultur for fastholdelse af seniorer.

Rammeaftale om Seniorpolitik
Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet