Billede af puslespilsbrikker

Om SamHver

Fremfærd Børn projekt skal modvirke mistrivsel ved at hjælpe forældre og professionelle til at arbejde bedre sammen om børnene.

Af Mette Dissing Sandahl 23/01/2023
BUPL,
DLF,
FOA,
KL

Hvordan kan lærere, pædagogisk personale, PPR og forældre arbejde bedre sammen om at styrke børns fællesskaber og modvirke mistrivsel?

Et nyt forskningsprojekt skal skabe viden og udvikle konkret praksis i to danske kommuner i tæt samarbejde med de professionelle omkring børnene. Projektet udføres i et samarbejde mellem DPU ved Aarhus Universitet, SDU og UCL.

Læs mere om SamHver på DPU's hjemmeside.

Her kan du også tegne abonnement på nyhedsbrev om SamHver

Kontakt SamHver

Kontakt til projektgruppen i Fremfærd Børn:

Hanne Bertelsen, specialkonsulent i KL

Mail: hbe@kl.dk
Tlf: 33 70 34 80

Om SamHver