Nyt projekt skal hjælpe børn i mistrivsel

SamHver går i luften

Fremfærd Børns store forskningsprojekt skydes i gang med et åbnings- og debatarrangement på DPU.

Af Mette Dissing Sandahl 12/01/2023

Debatdagen skal skabe dialog om, hvordan pædagoger, lærere, PPR og andre omkring bekymringsbørn kan få bedre muligheder for at hjælpe børnene ind i hverdagens fællesskaber.

På dagen præsenterer forskerne det nystartede projekt og fortæller om samarbejdet med en række professionelle, børn og forældre i to kommuner. Derudover vil der være en række faglige oplæg som inspiration til den efterfølgende debat.

Ph.d.-studerende Christoffer Granhøj Borring fortæller blandt andet om det igangværende forskningsprojekt ’Tværprofessionelt samarbejde om børn i vanskeligheder i skolen’, og ph.d. og lektor Anja Stanek som vil formidle resultater af det netop afsluttede forskningsprojekt ’Pædagoger i tværfagligt samarbejde om bekymringsbørn´.

Endelig vil være et fagligt oplæg, der formidler praksisnære erfaringer med fællesskabende praksisser i børnelivet.

Kom med til åbningsarrangementet

Torsdag 12. januar 2023, kl. 14-17

Lokale D170, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Om SamHver