Leder af PPR i Rødovre Kommune, Bo Uggerholt, om mistrivsel hos børn

Mistrivsel hos børn: Her trykker skoen

Fremfærds store børneprojekt SamHver blev skudt i gang. Her er de største problemer, ifølge leder af PPR, som deltager i projektet.

Af Mette Dissing Sandahl 17/01/2023
BUPL,
DLF,
FOA,
KL

Hvordan kan lærere, pædagogisk personale, PPR og forældre arbejde bedre sammen om at styrke børns fællesskaber og modvirke mistrivsel?

Det skal fire forskere fra de tre forskningsinstitutioner DPU, SDU og UCL samt pædagoger, PPR, lærere og ledelse i to kommuner undersøge og afprøve i Fremfærd Børn projektet SamHver.

Projektet blev skudt i gang i sidste uge med et stort åbnings- og debatarrangement på DPU, hvor de fremmødte hørte oplæg og fik praksiserfaringer fra PPR.

De største udfordringer

Men hvad er den største udfordring for bekymringsbørn, når det kommer til hverdagens fællesskaber? Og hvad håber den deltagende PPR at få ud af at deltage i projektet?

Bo Uggerholt Lauritzen. Faglig leder i Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Kommune, som deltager i projekt SamHver.

Hvad er de største udfordringer, du ser på det felt, vi taler om i dag?

- Mange børn og de voksne omkring dem har det svært, og vi har ikke uanede mængder af tid og ressourcer, til at imødekomme de behov som skoler og dagtilbud har for sparring og hjælp. Jeg synes også det kan være en udfordring for os som Pædagogisk Udviklingscenter og herunder PPR at komme ud på skoler og i dagtilbud på en relevant måde, hvor vi sammen kan arbejde pædagogisk-psykologisk og didaktisk i det pædagogiske læringsmiljø og ikke for eksempel bare undersøgende og udredende eller 'fiksende'. Vi vil meget gerne arbejde endnu mere konsultativt og praksisnært.

- Nogle gange handler det om den måde, vi bliver kaldt på, men også om den måde vi lader os kalde på. Så det er en af de store udfordringer, synes jeg: Hvordan vi kommer til at blive rigtig dygtige til at kalde på hinanden og samarbejde på kloge måder i og med skoler og dagtilbud.

Har I i din afdeling selv erfaringer med at skabe de her fællesskaber, som kan styrke de udsatte børn?

- Ja, jeg synes, vi har nogle knalddygtige konsulenter og psykologer, som tit lykkes med - sammen med det pædagogiske personale, ressourcepersoner og andre - at skabe nogle stærke lærings-, trivsels- og udviklingsfællesskaber ude i dagtilbuddene og i skolerne. Men vi kan altid blive bedre og det lykkes langt fra altid. Det er blandt andet derfor, vi er med i projektet. Vi vil altid gerne lave forbedringer.

Hvad håber du, I kan få ud af at deltage i SamHver?

- Vi er jo et pædagogisk udviklingscenter, så vi er hele tiden interesseret i at udvikle måder at være så relevante og bidragende som overhovedet muligt i forhold til at skabe trivsels- og udviklingsfællesskaber for børnene ude i skoler og dagtilbud. Det håber jeg, at vi får lov til at udvikle sammen med forskerne, prøve det af, lære af det og skabe små eller store forbedringer i vores samarbejde.

Om SamHver

Hvordan kan lærere, pædagogisk personale, PPR og forældre arbejde bedre sammen om at styrke børns fællesskaber og modvirke mistrivsel?

Et nyt forskningsprojekt skal skabe viden og udvikle konkret praksis i to danske kommuner i tæt samarbejde med de professionelle omkring børnene. Projektet udføres i et samarbejde mellem DPU ved Aarhus Universitet, SDU og UCL.

Læs mere om SamHver på DPU's hjemmeside.

Kontakt SamHver

Kontakt til projektgruppen i Fremfærd Børn:

Hanne Bertelsen, specialkonsulent i KL

Mail: hbe@kl.dk
Tlf: 33 70 34 80

Om SamHver