Motivation i udskolingen

Motivation i udskolingen - hvordan lykkes vi?

Ny viden og inspirationsmaterialer hjælper jer med at gentænke undervisningen og arbejde med aktionslæring.

Af Sine Molbæk-Steensig 17/04/2023

- Altså i starten, de første to timer, der plejer det at gå rimelig fint. Der plejer folk at være koncentreret, og så midtertimen bliver lidt sværere. Og til sidst på dagen, så har man egentlig ikke lyst mere. Så laver man bare lige kun, hvad der er nødvendigt.

Sådan siger en 8.klasses-elev, der lige som mange andre elever i udskolingen oplever at miste motivationen.

Aktionslæring sætter fut i nytænkning

Netop derfor har 15 lærerteams på otte skoler landet over arbejdet med at udvikle deres undervisning. De har brugt metoden aktionslæring, der handler om at eksperimentere med små prøvehandlinger, kaldet aktioner, i undervisningen. Aktioner kan fx være at involvere eleverne mere, arbejde i kortere sekvenser eller ved at sikre en tydelig rød tråd. Metoden er med til at sikre, at teamet tager afsæt i, hvad der udfordrer og virker lokalt. 

Det er Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der har gennemført projektet Styrket elevmotivation i udskolingen, og det er sket i regi af Fremfærd Børn i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. 

Lyrikhit i Odense

En af deltagerne i projektet er lærer Jesper Bundsgaard, der underviser i dansk på Dalumskolen i Odense. Han oplevede, at hans elever i 8.b blev ukoncentrerede og mistede motivationen, når de arbejdede med lyrik. Derfor beslutter han sammen med sit team at tilrettelægge afslutningen af et lyrikforløb i 8.B på en lidt anden måde, end han plejer. Blandt andet giver han eleverne en mere aktiv rolle og integrerer konkurrenceelementer og bevægelse i undervisningen.

Eleverne får i starten af timen en konvolut med sedler, og skal selv være med til at finde ud af, hvordan de vil løse opgaven gruppevis. Selve opgaven har forskellige niveauer, så alle i en gruppe kan bidrage, og når de er enige om en løsning, skal de løbe op og sætte den på tavlen. Endelig får de point for de rigtige svar.

De små greb betyder, at eleverne i løbet af timen kan opleve at blive motiveret på forskellige måder – gennem mestring, ved at præstere, ved at være aktivt involverede og i samarbejdsrelationerne til deres klassekammerater. Eleverne beskriver efterfølgende, at det er fedt og sjovt at blive undervist på den måde, og at de bedre kan huske det, de har lært. Som en elev formulerer det:

- Det med at man kunne hjælpe hinanden og samarbejde med, om at finde det rigtige… det var meget fedt… man husker det lidt bedre til fremtiden og sådan.

Vulkaner i bevægelse i Haderslev

Et andet eksempel er fra Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup i Haderslev, hvor Sonja Ladendorf underviser 8. E i geografi. Det er ikke altid nemt for eleverne at holde koncentrationen og Sonja beslutter derfor sammen med sit team at tilrettelægge undervisningen i en geografitime om vulkaner, så eleverne får mulighed for at engagere sig på forskellige måder.

Konkret arbejder hun med korte sekvenser, klare rammer, at skabe tydelige relationer til elevernes eget liv, faste læringsmakkere og bevægelse. Sonja indleder med at fortælle om vulkaner, og hvorfor de går i udbrud og drager paralleller til elevernes egne erfaringer. Så får de tildelt en vulkan, som de sammen med deres læringsmakker skal finde navnet på i kantinen, hvorefter de skal løbe tilbage, researche, sætte billeder og oplæg op på tavlen og fortælle deres klassekammerater om den. Eleverne har ingen problemer med at holde koncentrationen og er glade for timen. Som det lyder fra en elev:

- Jeg kan godt lide det mere varierede, hvor det er i delt op med frekvenser, og hvor der er indlagt små pauser, og hvor det er med forskellige læringsmakker og arbejdsmakkere og sådan noget. De to timer føltes hvert fald meget hurtigere, end de plejer.”

Kom selv i gang

I inspirationsmaterialet kan du finde flere eksempler på de udfordringer lærerne har stået over for, og de greb, de har anvendt i arbejdet med at udvikle undervisningen.

Inspirationsmaterialet består af:

  • Et inspirationskatalog. Kataloget giver jer flere eksempler på de greb, skolerne har brugt, samt gode råd til hvordan I som ledelse bedst støtter op om udviklingen.
  • Guide til aktionslæring. Guiden gennemgår trin for trin, hvordan I kan anvende aktionslæringens principper i jeres lærerteams.
  • To podcastafsnit. Hør, hvad både lærere og elever har fået ud af aktioner på to forskellige skoler, og eksperternes perspektiv på, hvorfor aktionerne virker.
  • En powerpointpræsentation, som giver jer de væsentlige indsigter fra projektet og kan være starten på en samtale om, hvordan motiverende og varieret undervisning ser ud hos jer
  • Vidensnotat, der giver jer dybere indblik i den forskning og viden, der ligger bag arbejdet med motivation og variation.
Inspirationskatalog: Skab mere motivation i udskolingen
Guide: Kom i gang med aktionslæring
Lyt til podcast om motivation i udskolingen
Powerpoint: Hvordan kan motiverende undervisning se ud hos jer?
Vidensnotat om motivation i udskolingen
Om projektet "Styrket motivation i udskolingen"

Projektet ”Styrket elevmotivation i udskolingen” er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med en række skoler for partssamarbejdet Fremfærd Børn med projektledelse af Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

Projektet har til formål at udvikle undervisningen i udskolingen, så den bliver mere varieret og anvendelsesorienteret. Fokus har været på at undersøge mindre greb, som man kan eksperimentere med at afprøve i undervisningen i hverdagen, snarere end på større strukturelle forandringer.

Mere om projektet

Vil I selv arbejde med motivation i udskolingen?

Motivation i udskolingen