Nyuddannet lærer

Sådan tager I godt imod nyuddannede lærere

Inspirationskatalog: Få viden fra forskning og inspiration fra praksis om tiltag, der giver nyuddannede en god start på lærerjobbet.

Af Pernille Søndergaard 30/04/2024
DLF,
KL

Om et par måneder sender skoler over hele landet eleverne på sommerferie, og når de vender tilbage til skolebænken i august, tager mange nyuddannede lærere samtidig hul på deres første job i folkeskolen.

Men overgangen fra studie til et lærerliv kan godt opleves som så stor en udfordring, at mange nyuddannede mister modet på lærergerningen efter kort tid.

4 ud af 10 nyuddannede lærere forlader således folkeskolen, inden de har været der i fem år.

Så hvad kan skoler og kommuner gøre for at give de nyuddannede en ekstra hånd i ryggen, der kan hjælpe dem til at lande godt i første lærerjob og fortsætte i faget?

Det spørgsmål giver Inspirationskataloget Støtte til nyuddannede lærere skoler og kommuner nogle svar på.

Vigtige pointer og konkrete erfaringer

Inspirationskataloget, som er blevet til på initiativ af  KL og DLF, samler viden fra forskning og konkrete erfaringer fra praksis om, hvordan skoler og kommuner kan støtte lærere til en bedre start på lærergerningen.

Kataloget er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

I katalogets første del  beskrives kort og klart danske og internationale undersøgelser om og forskning i, hvordan skoler kan støtte nyuddannede lærere i overgangen fra studie til job.

Forskningen om nyuddannede lærere viser bl.a., at:

 • nyuddannede lærere kan have behov for personlig, social og professionel støtte
   
 • 43 procent af de nyuddannede oplever, at de mangler en struktur og plan for deres start som lærer
   
 • indsatser med fokus på fagligt indhold og at kunne sparre med andre har størst værdi for de nyuddannede, mens mange af tilbuddene har fokus på praktiske forhold
   
 • nyuddannede vurderer observation og pædagogiske drøftelser som væsentlige
   
 • nyuddannede efterspørger mentorordninger med fokus på faglig sparring
   
 • gode lærerstartsordninger kan være motiverende ift. at få de nyuddannede til at blive i faget

I anden del udfolder kataloget konkrete eksempler fra skoler og kommuner på, hvordan nye lærere kan støttes både gennem nære indsatser som mentorordninger, undervisningsobservation og introforløb og gennem organisatoriske rammer og generelle vilkår

Det er trygt at have en mentor

Der er en tryghed i, at man har et sted at gå hen, hvor personen skal give sig tiden, fordi de har fået en lektion i skemaet til at være mentor

Sådan lyder det fra en nyuddannet lærer fra Rødovre Kommune, som har bidraget med eksempler til kataloget. Her har man etableret en mentorordning med fokus på både co-teaching i klasseværelset og på skemalagte mentormøder.

De nyuddannede har fået 30 to-lærertimer med deres mentor i undervisningen. Derudover er der afsat 30 timer til mentormøder.

Timerne er skemalagte, og det betyder, at den nyuddannede ikke selv skal opsøge sin mentor og aftale tid. Det sætter de nyuddannede lærere pris på. Det er nemmere at tage fat i deres mentor, når de ved, at mentoren har fået afsat arbejdstid til sparringen.

Observation kan inspirere og styrke selvtillid

Undervisningsobservation er et andet tiltag, der medvirker til at få nyuddannede til at falde godt til i de første lærerjob.

Det kan være, at den nyuddannede observerer, hvordan mere erfarne kolleger håndterer et klasselokale. Det kan også være en erfaren lærer eller en skoleleder, der observerer de nyuddannede og giver sparring efterfølgende.

De nyuddannede lærere peger på, at det er særligt givende at få sparring i forhold til de aspekter i lærerjobbet, der ligger uden for det faglige indhold i undervisningen som fx relationsarbejde og klasserumsledelse.

En nyuddannet lærer giver fx udtryk for, at hun kan hvile mere i rollen som klasselærer, fordi skolelederen observerede og ”sagde god” for hendes autoritet i klasseværelset.

Introforløb giver mulighed for netværk på tværs 

Mange kommuner arrangerer introforløb for nyuddannede lærere på tværs af kommunens skoler ofte i samarbejde med den lokale lærerkreds eller -forening.

Det er især godt at snakke med de andre nyuddannede på tværs af skoler, som man kan sparre med. Man kan komme helt ny og frisk og sige: ”Jeg synes virkelig, det er udfordrende, når eleverne ikke rækker hånden op, når jeg beder dem om det, eller når der er uro i klassen. Hvad gør I?”

Sådan siger en nyuddannet lærer fra Køge, der har deltaget i et introforløb med andre nyuddannede.

Introforløb indeholder typisk en introduktion til de aspekter ved lærerjobbet, der ikke handler om undervisningens fagspecifikke indhold, fx forældresamarbejde eller klasserumsledelse.

Herudover kan der være en introduktion til kommunale ressourcepersoner og sparringspartnere, til ansættelsesvilkår samt den lokale lærerkreds eller -forening.

Støtte til nyuddannede lærere

Dyk ned i forskning og erfaringer fra skoler, og brug inspirationskatalogets refleksions-spørgsmål til selv at komme godt i gang med lærerstartsindsatser på jeres skole

Inspirationskatalog: Støtte til nyuddannede lærere
6 kommuner deler erfaringer

I inspirationskataloget bidrager følgende seks kommuner med deres erfaringer med støtte til nyuddannede lærere:

 • Vejle kommune
 • Hedensted Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Køge Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Gladsaxe Kommune
Undersøgelse: Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb
 • Over 50 % finder arbejdet med inklusion vanskeligt.
 • Over 50% finder arbejdet med evaluering vanskeligt.
 • Omkring 50% finder arbejdet med konflikthåndtering vanskeligt.
 • 31 % oplever klasseledelse som vanskeligt
 • 58 % oplever, at de i mindre grad eller slet ikke er blevet introduceret til it/intra og læringsplatform.
 • 44 % angiver, at de i mindre grad eller slet ikke har fået hjælp til regler, kopiering, sygefravær osv.
Kilde: Paaske mfl., 2017