Leg bidrager til deltagelse og relationsdannelse

Pædagoger oplever, at de igennem arbejdet med børns leg understøtter deltagelsesmuligheder og relationsdannelse.

Af Bettine Romme Andersen 25/10/2023
BUPL,
KL

Legen opleves som meget vigtig for pædagogerne. Gennem legen får børnene mulighed for at udfolde sig kreativt og udvikle deres færdigheder.

- For mig er det vigtigt, at der både er leg i skole og SFO. Det er en af de vigtigste aktiviteter, vi kan tilbyde vores børn, for det er der, de lærer nye færdigheder og danner relationer, siger Lene, pædagog i SFO, i videoen ovenfor.

Hør pædagogernes refleksioner i filmen ovenfor

Pædagogerne arbejder også med at understøtte relationsdannelse ved at rammesætte lege og aktiviteter, som faciliterer interessefællesskaber blandt børnene.

- På træværkstedet bestræber jeg mig på at skabe et miljø baseret på lyst, kreativitet og interesse, siger Thomas, pædagog i SFO.

Spørgsmål til refleksion

Her finder i refleksionsspørgsmålene til de tre temaer:

  • Leg, der understøtter relationer og deltagelesesmuligheder
  • Evalueringskultur
  • Faglig ledelse
Hent rapporten "Pædagogisk kvalitet i SFO- og klubtilbud"
Om projektet "Kvalitet i SFO og klub"

Projektets materialer skal hjælpe og understøtter kommuner, ledere og pædagoger i SFO- og klubtilbud i at arbejde med at beskrive og udvikle kvaliteten i en lokal kontekst.

Projektet skal derudover bidrage til at højne forståelsen af betydningen af det fritidspædagogiske arbejde.

Det er KL og BUPL, der står bag.

Tre film om børns leg, evaluering og faglig ledelse

Se filmen om børns leg

Se filmen om evaluering

Se filmen om faglig ledelse