Top banner
Få viden og inspiration

På denne side finder I inspiration og viden om, hvordan man kan arbejde med pædagogisk kvalitet i SFO og klub med afsæt i børn og unges behov og interesser.

Materialet består af en rapport, refleksionsspørgsmål og tre film, hvor 6 ledere og 12 pædagoger fortæller om deres oplevelser, erfaringer og refleksioner omkring, hvordan de arbejder med pædagogisk kvalitet.

Hent rapporten "Pædagogisk kvalitet i SFO- og klubtilbud"