Faglig ledelse sætter retning for praksis

Kvalitet i SFO og klub kan understøttes gennem faglig ledelse, der skaber fælles forståelse for formålet med den pædagogiske praksis.

Af Bettine Romme Andersen 25/10/2023
BUPL,
KL

- Vores personalemøder er vigtige i forhold til at afstemme praksis og skabe en fælles kultur, siger SFO-lederen Heine i videoen ovenfor.

Han har deltaget i projektet "Kvalitet i SFO og klub", som undersøger, hvordan udvalgte pædagoger og pædagogiske ledere arbejder med pædagogisk kvalitet i SFO og klubtilbud.

Kom tæt på lederne i filmen og hør deres refleksioner

Esben er også SFO-leder og bruger de fælles aftenpersonalemøder til at "snakke ind i pædagogikken".

- For at nå til en fælles konsensus om, hvilken retning går vi i, hvilke værdier står vi på, og hvilke metoder bruger vi, for at opnår den kvalitet vi gerne vil have.

Det er KL og BUPL, der i fællesskab står bag undersøgelsen.

Spørgsmål til refleksion

Her finder i refleksionsspørgsmålene til de tre temaer:

  • Leg, der understøtter relationer og deltagelesesmuligheder
  • Evalueringskultur
  • Faglig ledelse
Hent rapporten "Pædagogisk kvalitet i SFO- og klubtilbud"
Om projektet "Kvalitet i SFO og klub"

Projektets materialer skal hjælpe og understøtter kommuner, ledere og pædagoger i SFO- og klubtilbud i at arbejde med at beskrive og udvikle kvaliteten i en lokal kontekst.

Projektet skal derudover bidrage til at højne forståelsen af betydningen af det fritidspædagogiske arbejde.

Det er KL og BUPL, der står bag.

Tre film om børns leg, evaluering og faglig ledelse

Se filmen om børns leg

Se filmen om evaluering

Se filmen om faglig ledelse