Pædagogisk kvalitet i SFO og klub tilbud

Kvalitet i SFO- og klub er afgørende for børns udvikling

Høj kvalitet i SFO- og klubtilbud er med til at udvikle og danne børn og unge, samtidig med at det forebygger stigende mistrivsel.

Af Bettine Romme Andersen 17/03/2023
BUPL,
KL

Langt de fleste børn vil i løbet af deres liv være en del af en fritidsordning. Derfor har SFO- og klubtilbud et stort potentiale for at skabe rammer, som kan forebygge den stigende mistrivsel blandt børn og unge herhjemme.

Fritidsordninger tilbyder børn og unge deltagelsesmuligheder og forpligtende fællesskaber i præstationsfrie rammer. Og de tilbyder aktiviteter på tværs af alderstrin, som kan styrke alle børn og unges personlige og sociale udvikling.

Derfor er kvaliteten af de rammer, som kommunerne tilbyder børn og unge i fritidstilbuddene, så utrolig vigtig. Og hvad, der skaber den høje kvalitet, vil et nyt projekt mellem KL og BUPL sætte fokus på.

- Vi har et stort ønske om, at fritidsområdet kontinuerligt prioriteres og udvikles. Derfor er det vigtigt, vi taler om, hvad kvalitet er, og hvad der skal til for at sikre de bedste muligheder for at bedrive fritidspædagogisk kvalitet, siger Simon Østergaard Lauridsen, der er projektleder fra BUPL.

Viden om kvalitet skal inspirere

Projektet Kvalitet i SFO og klub vil indsamle og formidle viden og erfaring fra ledere og pædagoger i skoler og SFO- og klubtilbud.

Det sker via interviews i en række kommuner, hvor der blandt andet vil være fokus på faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsforståelse.

- Vi har en forventning om, at der kommer god viden om arbejdet med kvalitet, som kan inspirere pædagoger, ledere, skoleledere og forvaltninger til at have et fortsat fokus på indholdet og udviklingen af kvaliteten til gavn for børn og unges udvikling og trivsel, siger Jette Kyhl, der er projektleder fra KL.

Film skal understøtte arbejdet

For at støtte kommuner og SFO'er i arbejdet med at danne rammerne, som skaber høj kvalitet, bliver der produceret en række inspirerende film fra praksis.

- Vi håber, at forvaltninger, ledere og pædagoger kan bruge projektet til at reflektere over egen praksis, og hvordan rammerne kan indrettes til gavn for den pædagogiske kvalitet, som dermed kommer børn og unge til gode, siger Simon Østergaard Lauridsen fra BUPL.

Erfaringerne fra praksis skal danne grundlag for det inspirations- og dialogmateriale, som alle landets fritidstilbud kan lade sig inspirere af.

- Projektet skal bidrage til at højne forståelsen af betydningen for det fritidspædagogiske arbejde, og vi håber også at bibringe ideer og nye perspektiver ind i arbejdet med kvaliteten, siger Jette Kyhl fra KL.

Gode erfaringer skal bredt ud

Viden fra projektet skal komme alle landets kommuner til gavn. Derfor er der fokus på at formidle viden bredt ud og invitere til en konference.

- Erfaringerne skal omsættes til lettilgængeligt materiale, som alle kommuner og tilbud kan bruge i deres arbejde med at beskrive kerneopgaven og definere, hvordan man lokalt vil styrke kvaliteten. Derfor vil vi som parter formidle viden og erfaringer løbende og ved en fælles afslutningskonference, siger Jette Kyhl fra KL.

Følg projektet på Viden på Tværs.

Om projektet "Kvalitet i SFO og klub"

Projektets materialer skal hjælpe og understøtter kommuner, ledere og pædagoger i SFO- og klubtilbud i at arbejde med at beskrive og udvikle kvaliteten i en lokal kontekst.

Projektet skal derudover bidrage til at højne forståelsen af betydningen af det fritidspædagogiske arbejde.

Det er KL og BUPL, der står bag.