Kvalitet i SFO og klub

Leg, relationer og deltagelsesmuligheder er vejen til kvalitet

Pædagoger og ledere peger på, at samarbejde, fælles forståelse og evaluering bidrager positivt til arbejdet med den pædagogiske kvalitet.

Af Bettine Romme Andersen 25/10/2023
BUPL,
KL

Vil du skabe deltagelsesmuligheder for alle børn? Og arbejde med fællesskaber, der giver børnene en følelse af medbestemmelse, ejerskab og ansvar?

Det vil de fleste pædagoger i SFO og klubtilbud nok svare ja tak til.

Hvad er kvalitet i fritidstilbud?

Et fælles projekt mellem KL og BUPL har netop undersøgt, hvad pædagoger og ledere definerer som kvalitet.

Projektet har undersøgt, hvordan pædagoger og ledere i deres daglige praksis udvikler den pædagogiske kvalitet for at styrke børn og unges trivsel og personlige udvikling.

- Formålet har været at undersøge, hvordan ledere og pædagoger arbejder med kvalitet, og hvad begrebet dækker over i den fritidspædagogiske praksis for at kunne inspirere pædagoger, ledere og forvaltninger i udviklingen af kvalitet i SFO og klub, siger projektleder og konsulent i BUPL Simon Østergaard Lauridsen

Det er blevet til et inspirationsmateriale, som består af rapporten "Pædagogisk kvalitet i SFO- og klubtilbud", en række refleksionsspørgsmål og tre inspirationsvideoer, hvor man kommer helt tæt på 15 pædagoger og lederes daglige pædagogiske praksis og faglige refleksioner og bevæggrunde.

Inspiration til kvalitet og faglig ledelse

Det har været vigtig for projektet, at både ledere og et pædagogers perspektiver på kvalitet er kommet med.

- Materialet giver god inspiration til arbejdet med at udvikle kvalitet og høj faglighed. Der er også fokus på faglig ledelse, og hvad det betyder for udviklingen af det pædagogiske arbejde, så der er god viden at dykke ned i, siger projektleder Jette Kyhl fra KL.

Materialet kan bruges af både pædagoger, ledere, skoleledere og forvaltninger i deres lokale arbejde med at udvikle kvaliteten og samarbejdet.

Tre elementer understøtter kvalitet

Pædagoger og ledere fra tre kommuner har deltaget. Og på tværs af de deltagende SFO’er og klubber tegner der sig et billede af, at særligt tre elementer bidrager til at understøtte og udvikle den pædagogiske kvalitet:

  • Tæt samarbejde og dialog mellem ledere og pædagoger
  • Fælles forståelse for formål og vision
  • Evaluering

De tre elementer bidrager til en oplevelse af, at SFO- eller klubtilbuddet er velovervejet og velfungerende og bidrager til børnenes trivsel, læring og udvikling – og det skaber arbejdsglæde og motivation.

Uddrag fra rapporten

Det er ledere og pædagoger fra Vejle, Varde og Roskilde Kommuner, som har deltaget i projektet.

Deltagelsesmuligheder for alle børn

I inspirationsvideoerne beskriver pædagogerne, hvordan de arbejder med at skabe pædagogisk kvalitet ved at skabe deltagelsesmuligheder for alle.

Vi prøver altid at understøtte alt, hvad børnene kommer med af input og ideer og prøver at arbejde med dem i samråd for ligesom at sige: ‘Vi hører jer, det er jeres klub, det er jeres tiltag’. Man kan se, hvordan den inddragelse, og det, at vi griber deres ideer, gør det til deres klub.

Pædagog i klub

Pædagogerne beskriver også, hvordan de bruger den frie leg og relationsdannelse til at styrke kvaliteten.

Jeg synes, vi støtter børnenes legemuligheder ved at anerkende den frie leg og ved at være observerende og støttende i legen uden at blande os for meget - måske komme med råd og vejledning uden at styre det i en retning, som vi måske ønsker.

Pædagog i SFO

Hent rapporten "Pædagogisk kvalitet i SFO- og klubtilbud"
Om projektet "Kvalitet i SFO og klub"

Projektets materialer skal hjælpe og understøtter kommuner, ledere og pædagoger i SFO- og klubtilbud i at arbejde med at beskrive og udvikle kvaliteten i en lokal kontekst.

Projektet skal derudover bidrage til at højne forståelsen af betydningen af det fritidspædagogiske arbejde.

Det er KL og BUPL, der står bag.

Se videoer med ledere og pædagoger

6 ledere og 12 pædagoger deler i de her tre videoer deres oplevelser, erfaringer og refleksioner om, hvordan de arbejder med pædagogisk kvalitet i hverdagen.

 

 

Brug også de refleksionsspørgsmål, som knytter sig til hver video, når I vil sætte en drøftelse af pædagogisk kvalitet i gang hos jer.

Reflektér sammen