Top banner
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet

Her på siden får I inspiration til at udvikle en lokalt forankret evalueringskultur i dagtilbud.

I kan dykke ned i publikationen "Fra evaluering til evalueringskultur", som indeholder erfaringer og viden fra forskning og praksis samt refleksionsspørgsmål, der kan danne grundlag for en god dialog både blandt medarbejdere, ledere og forvaltning.

I kan også blive inspireret i en podcast med fem episoder, som kan høres uafhængigt af hinanden.

Alt materialet er udarbejdet af KL og BUPL.

Hent publikationen

I publikationen kan I finde inspiration til, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø til fordel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.