Evalueringskultur i dagtilbud

Podcast: Evalueringskultur - Rammer, tid, kompetencer og ledelse

I denne episode ser vi nærmere på, hvilken betydning tid, rammer, kompetencer og ledelse har for at etablere og vedligeholde en stærk evalueringskultur i dagtilbud.

Af Bettine Romme Andersen 24/01/2022
BUPL,
KL

Udviklingen af en evalueringskultur og evalueringsfaglighed i det enkelte dagtilbud kommer ikke af sig selv. Det skal hjælpes på vej, og her er ledelse afgørende.

Ledelsesopgaven handler blandt andet om at have blik for og understøtte de hverdagsrutiner, der hjælper faglig nysgerrighed og pædagogiske dialoger på vej. Det handler også om, at hverdagen organiseres på måder, der skaber klarhed over, hvornår evalueringsprocesserne (såsom at skabe data, have refleksive dialoger og lave afprøvende handlinger) finder sted og over hvem, der gør hvad.

I Daginstitutionen Nykløveret på Frederiksberg arbejder leder Thomas Cederblad med stor systematik i koblingen mellem evaluering og praksis.

- Vi kigger i den styrkede lærerplan og i samarbejde med personalet beslutter vi, hvad vi gerne vil sætte fokus på. Så sætter vi måske fokus på vores børnesyn og taler om, hvad vi gerne vil gøre mere af. Det har fungeret godt for os og for vores evalueringskultur, og jeg kan som leder få overblik over, om vi får arbejdet i hele den styrkede læreplan, siger han.

Fokus på kompetencer og viden

Lederen skal endvidere være brobygger og oversætter mellem praksis og forvaltningen samt det politiske niveau og skabe rammer i form af tid, organisering, mødestrukturer og udviklingen af et fælles sprog. Dertil kommer en løbende dialog om de kompetencer, der er behov for i arbejdet med at etablere og vedligeholde en bæredygtig evalueringskultur.

Pædagogisk konsulent i Frederiksberg Kommune Iben Lundeskov siger:

- En af de måder, vi støtter lederne på, er ved at sikre, at der er en grad af autonomi, for der er ikke kun en vej til kvalitet, der er mange. Og så støtter vi dem i, at de har de nødvendige kompetencer og den viden, de skal bruge, siger Iben Lunderskov.

I denne episode møder vi medarbejdere fra to dagtilbud i Frederiksberg Kommune. Fra Børneinstitutionen Nykløveret deltager leder Thomas Cederblad, souschef Katrine Goth og pædagog Signe Baltzer.

Fra Børnehuset Spilloppen møder vi leder Tina Søgaard, souschef Line Eggert og pædagog Mette Jørgensen.

Vi møder også Iben Lunderskov, der er pædagogisk konsulent, og Dennis Danielsen, som er dagtilbudschef - begge fra Frederiksberg Kommune.

Derudover deltager de to forskere tilknyttet projektet, No Emil Kampmann, lektor og ph.d. i velfærdsledelse og -styring på Københavns Professionshøjskole, og Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

Det er KL og BUPL, der sammen står bag podcasten, som er en del af projektet ”Styrket pædagogisk læreplan - udvikling af en stærkere evalueringskultur", hvis formål er at undersøge, hvordan forvaltning, ledere og pædagoger i fællesskab opbygger og arbejder med en stærk evalueringskultur.

Refleksionsspørgsmål til temaet

Det er en ledelsesopgave løbende at understøtte, hvordan evalueringsarbejdet tilrettelægges, hvilket fokus det skal have, så der oparbejdes rutiner for evalueringsarbejdet og at fastholde fokus på at skabe en evalueringskultur også i en travl hverdag.

  • Hvem skal have evalueringsdialoger, og hvornår skal de finde sted?
  • Hvem og hvordan skabes det materiale (data eller erfaringer), som dialogerne skal tage afsæt i?
  • Hvem beslutter fokus for evalueringssamtalerne og formen for processen?
  • Hvordan kan evalueringsdialogerne bedst understøttes - af lederen eller andre medarbejdere?
  • Når processerne er rigtig gode, hvad gør dem så gode?
  • Hvordan kan vi fastholde et bestemt fokus eller en metode, så der skabes genkendelighed? Og hvornår er det tid til at skabe forandring og fornyelse i måden, vi tilrettelægger og gennemfører de evaluerende samtaler på?
Hent publikationen

I publikationen kan I finde inspiration til, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø til fordel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Hvad skal en evalueringskultur bidrage med?
  • Den skal sikre, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Den skal være systematisk og meningsfuld
  • Den skal fungere som udviklende feedback til det pædagogiske personale