Evalueringskultur i dagtilbud

Inspiration: Sådan kan I udvikle en stærk evalueringskultur

KL og BUPL præsenterer her et nyt materiale og en podcast, som er lavet for at inspirere dagtilbud og forvaltninger til at udvikle og vedligeholde en god evalueringskultur.

Af Bettine Romme Andersen 24/01/2022
BUPL,
KL

Glade og trygge børn, der er nysgerrige på sig selv og verden - uanset forudsætninger.

Sådan vil de fleste ledere og medarbejdere i dagtilbud gerne kunne beskrive resultatet af deres egen praksis. At de sammen skaber et stimulerende og inkluderende læringsrum, som alle børn kan udvikle sig i.

Og for at kunne indfri den ambition er der behov for en stærk evalueringskultur.

En evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale løbende udvikler og kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse understøttes.

Bliv inspireret af gode eksempler

Vejen til høj kvalitet i dagtilbud går blandt andet via en stærk evalueringskultur. Og i dette materiale finder I gode eksempler og erfaringer fra fire kommuner, der har arbejdet med at udvikle og vedligeholde en stærk evalueringskultur.

Styrken ved at evaluere er, at man bliver bedre, og vi får fokus på det, der er godt. Vi gør hele tiden os selv dygtigere.

Pædagog, Randers Kommune

Det er KL og BUPL, der har stået for projektet, som bygger på empiri fra 12 fokusgruppeinterview med deltagelse af medarbejdere, ledere og forvaltninger fra Horsens, Faaborg-Midtfyn, Randers og Frederiksberg Kommuner.

Evalueringer skal være meningsfulde

Interviewene og indsigterne fra projektet peger på en række grundelementer, som skal være til stede, når man udvikler og vedligeholder en stærk evalueringskultur. Det drejer sig blandt andet om, at evalueringsarbejdet skal opleves som meningsfuldt, motiverende og forståeligt. Der skal også være en høj evalueringsfaglighed i organisationen, og så er det vigtigt, at ledelsen og arbejdets organisering skaber rammer for og tid til evaluering.

Lederens vigtigste opgave er også at få det til at give mening. Der er ikke noget værre end at få at vide, at vi skal noget, fordi det er en skal-opgave.

Pædagog, Faaborg-Midtfyn Kommune

Projektets konklusioner er udarbejdet af BUPL og KL med sparring og inspiration fra forskerne No Emil Sjöberg Kampmann, som er ph.d. og uddannelsesleder ved Københavns Professionshøjskole, og Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

Dyk ned i publikationen og lyt til podcasten

Formålet med projektet er at inspirere forvaltninger og dagtilbud i arbejdet med at skabe en lokal forankret evalueringskultur.

Evalueringskultur er ikke et facit. Det er en undring. Man skal bruge børneperspektivet. Pædagogerne skal være nysgerrige.

Forvaltningen, Horsens Kommune

Inspirationsmaterialet består af publikationen "Fra evaluering til evalueringskultur", som indeholder erfaringer og viden fra forskning og praksis samt en række refleksionsspørgsmål, der kan danne grundlag for en god dialog om jeres egen evalueringskultur.

Dertil er der lavet en podcast, hvor ledere, medarbejdere og forvaltning fra Frederiksberg Kommune samt de to forskere tilknyttet projektet, fortæller om deres erfaringer og viden.

Hent publikationen

I publikationen kan I finde inspiration til, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø til fordel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Hvad skal en evalueringskultur bidrage med?
  • Den skal sikre, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Den skal være systematisk og meningsfuld
  • Den skal fungere som udviklende feedback til det pædagogiske personale