Evalueringskultur

Podcast: Evalueringskultur – Motivation, mening og forståelse

I denne episode ser vi på begreberne motivation, mening og forståelse, og hvorfor de tre komponenter er vigtige og skal være til stede for, at evalueringskulturen kan udvikle sig i dagtilbud.

Af Bettine Romme Andersen 24/01/2022
BUPL,
KL

Hvis spontan og planlagt evaluering skal være noget, der kendetegner kulturen i institutionen, er det vigtigt, at personalet er motiverede for opgaven. Det sker blandt andet, når man oplever evaluering som meningsfuldt, fordi det kvalificerer de pædagogiske valg og handlinger, og man kan se, at det har en betydning for børnelivet.

Nogle gange kan evalueringsarbejdet også tjene formål, der ligger uden for daginstitutionen. Det er derfor også vigtigt at skabe forståelse for, hvem der skal bruge evalueringerne og til hvad. De tre begreber motivation, mening og forståelse er derfor alle vigtige i arbejdet med at skabe en evalueringskultur i det enkelte dagtilbud.

"Børnenes glæde motiverer mig"

I denne episode møder vi blandt andre pædagoger og ledere fra to dagtilbud i Frederiksberg Kommune. Pædagog i Børneinstitutionen Nykløveret Signe Balzer fortæller:

- Motivationen for mig handler om, at der er noget glæde hos børnene. Jeg arbejder med vuggestuebørn, og jeg kan se, når de er glade og synes, at et projekt eller en aktivitet er god. Så bliver jeg inspireret til at fortsætte og få øje på, hvor jeg kan justere. Det motiverer mig, siger hun.

Fra Børneinstitutionen Nykløveret deltager også leder Thomas Cederblad og souschef Katrine Goth, og fra Børnehuset Spilloppen møder vi leder Tina Søgaard, souschef Line Eggert og pædagog Mette Jørgensen.

Evalueringer skal være meningsfulde for pædagogerne

Derudover deltager de to forskere tilknyttet projektet, Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, og No Emil Kampmann, lektor og ph.d. i velfærdsledelse og -styring på Københavns Professionshøjskole.

- Det er vigtigt, at det bliver tydeliggjort, hvordan evalueringsarbejdet kommer børnene til gode, så medarbejderne ikke tænker det som noget, der tager tid fra børnene, men at det er tid, vi bruger på at kvalificere vores arbejde med børnene. For har man det mindset, så bliver det meget mere interessant og meningsfuldt at bruge tid på evalueringer, siger No Emil Kampmann.

Det er KL og BUPL, der sammen står bag podcasten, som er en del af projektet ”Styrket pædagogisk læreplan - udvikling af en stærkere evalueringskultur", hvis formål er at undersøge, hvordan forvaltning, ledere og pædagoger i fællesskab opbygger og arbejder med en stærk evalueringskultur.

Refleksionsspørgsmål om forståelse

Det er vigtigt, at institutionsledere og de pædagogiske konsulenter får talt om, hvilken evalueringsviden fra praksis, som forvaltningen har behov for. Det handler om at skabe gensidig klarhed og have en dialog om, hvad formålet er med evalueringsarbejdet.

  • Hvorfor skal vi som dagtilbud netop lave denne evaluering?
  • Hvem skal bruge den og til hvad?
  • Hvordan introduceres og formidles evalueringsopgaven til det pædagogiske personale? Gives der fx tilbagemelding i forhold til, hvordan evalueringen er anvendt i andre sammenhænge?
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Hent publikationen

I publikationen kan I finde inspiration til, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø til fordel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Lyt til podcast om evalueringskultur

Podcasten består af fem episoder, som kan lyttes uafhængigt af hinanden. I kan dykke ned i de elementer af evalueringskultur, som særligt interesserer jer eller lytte til alle fem afsnit.