Evalueringskultur i dagtilbud

Podcast: Evalueringskultur – Indsamling af data og brug af metode

I denne episode ser vi nærmere på, hvordan brugen af data i bred forstand og evalueringsmetoden kan styrke medarbejdere og lederes evalueringsfaglighed i dagtilbud.

Af Bettine Romme Andersen 24/01/2022
BUPL,
KL

For at udvikle en evalueringskultur i dagtilbud kræver det, at lederne og det pædagogiske personale har metodiske og analytiske kompetencer, der sikrer, at evaluering foregår på en systematisk måde.

Systematik i en evaluering handler blandt andet om at være tydelig omkring formålet med evalueringen og at formulere, hvad evalueringen skal undersøge og give svar på.

I Børnehuset Spilloppen på Frederiksberg har man taget den systematiske tilgang til sig.

- Vi har udviklet evalueringsspørgsmål. Når vi beslutter, hvad vi vil have fokus på i en evaluering, så siger vi også, hvordan vil vi kunne se tegn på, at det sker? Og bagefter er det de spørgsmål, man som personale reflekterer over, siger leder Tina Søgaard.

Data og viden er afgørende for høj kvalitet

Systematik handler også om at indsamle og analysere data, inddrage forskellige former for viden og om, hvordan man bruger den viden og refleksion, som evalueringen skaber, i den efterfølgende pædagogiske praksis.

I episoden møder vi også Dennis Danielsen, som er dagtilbudschef, og Iben Lunderskov, der er pædagogisk konsulent - begge fra Frederiksberg Kommune.

- På Frederiksberg er vi optaget af at have en fælles forståelse af kvalitet. At kunne sige, at der faktisk er noget, som er bedre end andet i en pædagogisk praksis. Og derfor er det interessant at have en evalueringskultur, der ser på kvalitet og indsamler viden og data, så vi kan tage beslutninger om udviklingsarbejdet på et oplyst grundlag, siger pædagogisk konsulent Iben Lunderskov.

Vi er også på besøg i Børneinstitutionen Nykløveret. Her møder vi leder Thomas Cederblad, souschef Katrine Goth og pædagog Signe Baltzer, og fra Børnehuset Spilloppen deltager leder Tina Søgaard, souschef Line Eggert og pædagog Mette Jørgensen.

Derudover hører vi de to forskere, som er tilknyttet projektet, Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, og No Emil Kampmann, lektor, ph.d. i velfærdsledelse og -styring på Københavns Professionshøjskole.

Det er KL og BUPL, der sammen står bag podcasten, som er en del af projektet ”Styrket pædagogisk læreplan - udvikling af en stærkere evalueringskultur", hvis formål er at undersøge, hvordan forvaltning, ledere og pædagoger i fællesskab opbygger og arbejder med en stærk evalueringskultur.

Refleksionsspørgsmål om data og valg af metode

Målet med evalueringen, de spørgsmål den skal give svar på, og hvem der skal anvende evalueringen, er med til at bestemme, hvilken evalueringsmetode der anvendes, og hvilke datatyper der er brug for at indsamle.

  • Hvad er målet med evalueringen?
  • Hvad skal evalueringen skabe viden om, og hvem skal bruge denne viden?
  • Hvordan kan forvaltningen understøtte, at der arbejdes med henholdsvis planlagte og spontane evalueringer?
Hent publikationen

I publikationen kan I finde inspiration til, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø til fordel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.