Styrket evalueringskultur

Podcast: Evalueringskultur - Den planlagte og spontane evaluering

I denne episode ser vi nærmere på den planlagte og den spontane evaluering, og hvad de to former for evaluering bidrager med, og hvordan de i samspil kan være med til at udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud.

Af Bettine Romme Andersen 24/01/2022
BUPL,
KL

Spontan evaluering foregår i hverdagen og er den naturliggjorte dagligdagsrutine, hvor man forholder sig ’evaluerende’ til egen og fælles praksis. Spontan evaluering er derfor også tæt koblet til den løbende pædagogiske refleksion og handling i praksis. Planlagt evaluering derimod har ofte en mere afgrænset og systematisk form.

Evaluering skal være genkendelig

I denne episode møder vi blandt andre tre medarbejdere fra Børnehuset Spilloppen på Frederiksberg, som fortæller om deres arbejde og erfaringer med at etablere og opbygge en evalueringskultur. Vi hører først fra leder Tina Søgaard:

- For mig handler evalueringskultur om, at vi har en systematik, altså at vi evaluerer på en måde, som er genkendelig for både os i ledelsen, men også for medarbejderne. Det skaber tryghed, at man ved, hvad man skal, og at man kan bruge det, siger hun.

For pædagog Mette Jørgensen i Spilloppen har arbejdet med skabe en kultur omkring evaluering haft stor betydning:

- Det var et gennembrud, da vi begyndte at sætte luppen ned på en meget detaljeret del af vores praksis. Det skabte en måde at tale om det på, for ellers ville vi gerne det hele. Som pædagoger er vi meget holistiske i vores tilgang og vil gerne rumme alt, hvad barnet eller relationen rummer. Det her fokus har hjulpet os til at sætte spotlight på enkelte detaljer og nørde ned i dem, siger hun.

Evalueringskultur omfatter både det planlagte og spontane

I episoden deltager også souschef i Spilloppen, Line Eggert, og de to forskere tilknyttet projektet, No Emil Kampmann, lektor og ph.d. i velfærdsledelse og -styring på Københavns Professionshøjskole og Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

De to forskere fortæller om to former for evaluering - den spontane og den planlagte, og hvordan de begge skal være tilstede, for at man kan tale om, at institutionen har en evalueringskultur.

- Det, som gør det til en evalueringskultur - med streg under kultur -  er, at det ikke kun er det planlagte rum, men at det også er det spontane rum, der hvor vi i dagligdagen har lyst til at være nysgerrige på vores egen praksis og stille spørgsmål til hinanden. Og der hvor vi har modet og tilliden til at stille det frem, som vi er usikre på, siger No Emil Kampmann.

Det er KL og BUPL, der sammen står bag podcasten, som er en del af projektet ”Styrket pædagogisk læreplan - udvikling af en stærkere evalueringskultur", som har til formål at undersøge, hvordan forvaltning, ledere og pædagoger i fællesskab opbygger og arbejder med en stærk evalueringskultur.

Refleksionsspørgsmål

Her er eksempler på refleksionsspørgsmål, I som personalegruppe kan bruge i arbejdet med at opbygge og vedligeholde en evalueringskultur.

  • Hvornår havde vi som personale sidst en evalueringssamtale eller -proces, som var inspirerende og hjælpsom for min/vores pædagogiske refleksion?
  • Hvad var det, der gjorde samtalen inspirerende?
  • Hvad kan vi som personale gøre for, at vores evalueringssamtaler fremadrettet bliver spændende og udviklende?
  • Hvilken rolle og opgave har jeg/vi som leder/ledelse i forhold til at gøre arbejdet med evaluering meningsfuldt og motiverende for personalet?
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Hent publikationen

I publikationen kan I finde inspiration til, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø til fordel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Lyt til podcast om evalueringskultur

Podcasten består af fem episoder, som kan lyttes uafhængigt af hinanden. I kan dykke ned i de elementer af evalueringskultur, som særligt interesserer jer eller lytte til alle fem afsnit.