Styrket evalueringskultur

Podcast: Hvad er evalueringskultur, og hvorfor skal vi arbejde med det?

I denne episode kan du høre en introduktion til, hvad evalueringskultur er, og hvorfor vi skal arbejde med det i dagtilbud. Bliv klogere på baggrunden og begreberne.

Af Bettine Romme Andersen 24/01/2022
BUPL,
KL

Hvis vi konstant vil udvikle og være nysgerrige på den pædagogiske hverdag i danske dagtilbud, så er en stærk evalueringskultur nødvendig. 

Det er nemlig gennem evalueringskulturen, at det pædagogiske personale i faglige fællesskaber forholder sig undersøgende til børnene, de pædagogiske miljøer og strukturer.

I denne podcast ser vi sammen med forskere, forvaltning og personale i dagtilbud i Frederiksberg Kommune nærmere på evalueringskulturen, begreberne, udfordringerne og løsningerne.

Hvad dækker begrebet evalueringskultur over?

Du får en introduktion til, hvad evalueringskultur er, og hvorfor vi skal arbejde med det. Det sker sammen med forskerne No Emil Kampmann, lektor og ph.d. i velfærdsledelse og -styring på Københavns Professionshøjskole, og Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

- Evaluering i dagtilbud handler ikke om evaluering af det enkelte barn, men evaluering af det læringsmiljø - altså det kollektive rum, som børnene tilbydes og er en del af - og så det udbytte, børnene får i form af udvikling, læring, trivsel og dannelse, siger No Emil Kampmann og suppleres af Line Skov Hansen:

- Evalueringskultur betyder, at evaluering skal være en naturliggjort del af den daglige praksis, altså selve måden vi har dagtilbud på. Og for at skabe de bedst mulige betingelser for børnene er vi nødt til en gang imellem at vurdere, om vi egentligt gør det, vi skal. Når vi de mål, der er sat med den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbudsloven? Det er det, evalueringen skal være et vigtigt redskab i forhold til, siger Line Skov Hansen.

Det er KL og BUPL, der sammen står bag podcasten, som en del af projektet ”Styrket pædagogisk læreplan - udvikling af en stærkere evalueringskultur", hvis formål er at undersøge, hvordan forvaltning, ledere og pædagoger i fællesskab opbygger og arbejder med en stærk evalueringskultur.

Hvad skal en evalueringskultur bidrage med?
  • Den skal sikre, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Den skal være systematisk og meningsfuld
  • Den skal fungere som udviklende feedback til det pædagogiske personale
Hent publikationen

I publikationen kan I finde inspiration til, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø til fordel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.