Fuldtid i kommunerne

De nordiske erfaringer med fuldtid

I Sverige og Norge er der en række initiativer i gang i forhold til at skabe en fuldtidskultur på det regionale- og kommunale arbejdsmarked.

Af Bettine Romme Andersen 15/06/2020

I vores nabolande Sverige og Norge har man igennem en årrække arbejdet på at få flere kommunalt- og regionalt ansatte op i tid eller på fuldtid.

De to lande har søsat en række projekter og høstet forskellige erfaringer.

I Sverige har flere kommuner arbejdet aktivt på at få flere medarbejdere op i tid, blandt andet har et initiativ fokuseret på at lade medarbejderne selv bestemme deres beskæftigelsesgrad med mulighed for at ændre den eksempelvis en gang årligt.

Læs mere om de svenske erfaringer på heltid.nu.

Syv svenske råd til at få flere på fuldtid

Nogle af de svenske erfaringer med at få flere medarbejdere op i tid er samlet i rapporten "Ätta kommuner om heltid".

I rapporten kan man blandt andet læse syv råd til at gå i gang med fuldtidsindsatsen.

Læs de syv råd her

I Norge har man i bestræbelserne på at få flere op i tid blandt andet eksperimenteret med længere vagter i både weekend og hverdag. Dog er disse længere vagter indrettet anderledes, så tempoet ikke er så højt hele vagten igennem, så medarbejderne kan holde til dem.

I Bodø Kommune har man eksempelvis forsøgt sig med både 12,5 og 15 timers vagter på visse ugedage og hver fjerde weekend, indført en ekstra weekendvagt i en turnusperiode og som et økonomisk incitament også forhøjet tillægget for weekendarbejde.

Er du interesseret i at læse mere om de norske erfaringer, så besøg siden heltid.no.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.