fuldtid i kommunerne

Syv svenske råd til at få flere ansatte på fuldtid

I en årrække har svenske kommuner arbejdet med at få medarbejderne op i tid eller på fuldtid. Det har vist sig at være en tidskrævende og kompleks opgave, hvor der ikke findes én løsning, der passer til alle.

Af Bettine Romme Andersen 01/07/2020
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Forskellige tiltag og projekter er de senere år prøvet af i Sverige for at få flere medarbejderne i kommunerne til at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid. Rapporten ”Åtta kommuner om heltid” samler erfaringerne fra otte svenske kommuner, som varierer i befolkningstæthed og ligger geografisk spredt.

KL og Forhandlingsfællesskabet har netop sat gang i en ny indsats, som skal få flere danske kommuner til at arbejde med fuldtidsdagsordnen.

Her følger syv råd fra de otte svenske kommuner, som alle har arbejdet med at gøre fuldtid til normen på det kommunale arbejdsmarked.

1. Tag udgangspunkt i de lokale forhold

Start med at se på, hvordan forudsætningerne er hos jer.

Hvis forandringerne skal være langtidsholdbare, er det en god idé at tage udgangspunkt i de lokale forhold og forudsætninger, der gør sig gældende i de enkelte kommuner. Det handler blandt andet om kommunens størrelse, afstanden mellem borgerne, om det er en land- eller bykommune, den aktuelle bemanding og hvordan behovet for vikarer tilgodeses. De bedste løsninger skabes i et samarbejde mellem arbejdsgiver, medarbejdere og de faglige organisationer.

2. Tydelig politisk opbakning er en forudsætning

Bliv klar over, hvad I vil opnå inden for hvilke fagområder.

For at få sat skub i fuldtidsprojektet forudsætter det tydelig politisk opbakning, klare målsætninger og prioritering af ressourcer til indsatsen. Hvis det skal lykkes at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid, skal projektet prioriteres højere end mange andre vigtige opgaver i kommunen.

3. Lav en realistisk tidsplan – fuldtidsindsatsen tager tid

Overvej, hvornår jeres målsætninger skal være indført - og formulér en realistisk tidsplan.

At flere går op i tid eller på fuldtid kræver et stort forandringsarbejde, som tager tid. Mange svenske kommuner har vurderet, at det var nødvendigt at nedsætte en projektgruppe til at drive indsatsen lokalt og sikre opbakning. Tænk langsigtet – uanset hvilken model, I vælger at bruge, kommer den til at tage tid at udføre og kræve løbende opmærksomhed.

4. Gør ændringen forståelig og skab deltagelse

Stil jer selv spørgsmålet: Hvorfor vil vi gøre en indsats for at flere arbejder fuldtid, og hvad indebærer det?

Informér løbende, og skab opbakning via en åben dialog med medarbejderne og de faglige organisationer. Vær tydelig i kommunikationen om, at alle medarbejdere bliver påvirket – også dem, som allerede arbejder på fuldtid. De, som går op i tid, kan opnå en højere livsindkomst og på sigt en bedre pension. Men flere på fuldtid kan også indebære forandrede vagtplaner med flere weekendvagter, aftenarbejde eller opdelte vagter. Og det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at arbejde på mere end én arbejdsplads.

5. Organiser arbejdspladsen på en ny måde

Tag et grundigt blik på arbejdspladsen og tænk i nye baner, når flere medarbejdere kommer på fuldtid. Kan arbejdspresset på visse tidspunkter mindskes ved, at nogle opgaver bliver udført på andre tidspunkter end normalt?

Find ud af, om I som arbejdsgivere er enige med medarbejderne og de faglige organisationer om den aktuelle situation i forhold til, hvor og om det er nødvendigt at arbejde for, at flere kommer op i tid. Med andre ord, er I enige om udgangspunktet?

Overvej følgende:

  • Hvordan vil I sikre, at de ekstra timer som tilføres, når flere arbejder fuldtid, kommer arbejdspladsen bedst muligt til gode?
  • Skal grundbemandingen ændres?
  • Hvordan vil I forholde jer til delte vagter, længere vagter og weekendarbejde?
  • Er der brug for et internt vikarkorps til at dække fravær og vikariater?
  • Hvilken arbejdstidsmodel vil I bruge?

6. Tilskynd flere til at arbejde mere

Diskutér, hvad det kræver at mindske andelen af det frivillige deltidsarbejde.

Spørg årligt alle de medarbejdere som arbejder deltid, om årsagerne til, at de har valgt deltid. Brug eventuelt den årlige MUS-samtale. Årsagerne til at arbejde deltid er mange. Det kan for eksempel skyldes arbejdsbelastningen hjemme og på arbejdspladsen, eller at medarbejderen ikke tror, at vedkommende har de rette kompetencer til at gå op i tid. Hvis ønsket om at arbejde deltid er arbejdsrelateret, så se på, hvad der kan forandres på arbejdspladsen.

7. Tilfør ekstra ressourcer i starten

Bliver det dyrere eller billigere at drive arbejdspladsen, når flere medarbejdere går op i tid eller arbejder fuldtid? Det er et spørgsmål, der ofte opstår i arbejdet med fuldtidsdagsordenen.  Flere svenske kommuner har i en midlertidig periode tilført arbejdspladserne ekstra ressourcer i forbindelse med indførelsen af en ret til fuldtid (til projektstyring, uddannelse og samskabelse). Det behøver dog ikke betyde, at de langsigtet øger driftsbudgettet. Tanken er, at udvidelsen af de deltidsansattes arbejdstid kan finansieres gennem færre udgifter til vikar- og timelønnede.

Kilde: Rapporten ”Ätta kommuner om heltid”.
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.