ældrepleje

Debatindlæg: Lokale løsninger er vejen frem og får velfærdsansatte op i tid

Pædagoger, sosu'er og rengøringsmedarbejdere arbejder flere timer eller går på fuldtid, når de får medbestemmelse.

Af Bettine Romme Andersen 24/10/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Det er muligt at få flere velfærdsmedarbejdere til at arbejde mere. Det viser afprøvninger på 76 arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere har sat sig sammen for at finde løsninger, der virker.

Arbejdspladser på blandt andet børne-, social-, ældre- og rengøringsområdet har fået flere til at gå op i tid eller på fuldtid. Det er sket som led i indsatsen En fremtid med fuldtid, som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag.

Og det er der brug for, da der på mange velfærdsområder mangler medarbejdere. Derfor er der et stort potentiale i at få de deltidsansatte i kommunerne til at arbejde flere timer.

Lokale løsninger virker

De 26 kommuner i En fremtid med fuldtid viser, at det kan lykkes at få flere til at arbejde mere gennem de lokale afprøvninger. Her er ledere og medarbejdere gået i dialog om, hvornår på dagen forskellige opgaver kan løses, og hvornår arbejdstiden kan lægges.

Blandt andet har Gentofte fået flere pædagoger op i tid med en 4 dages arbejdsuge og mulighed for hjemmearbejde, rengøringsassistenter i København har fået sammenlagt nogle ruter, så de ikke skal bruge så lang tid på transport, et botilbud i Sønderborg har puljet vikartimerne og delt dem ud blandt de ansatte, og i ældreplejen i Ringsted har man rykket nogle opgaver til andre tidspunkter på dagen, hvor der ikke er så travlt.

Mere tid giver større sammenhæng

Tilbagemeldingerne fra de deltagende arbejdspladser er, at mange af de ansatte, der er gået op i tid, oplever en større sammenhæng i deres arbejde.

De føler, at de i højere grad når at afslutte deres opgaver, før de går hjem. At de kan være og gøre mere for de borgere, de drager omsorg for. At de forbedrer deres arbejdsmiljø. Og at de faktisk får mere overskud. 

Derfor forlænger de kommunale partner nu indsatsen, så endnu flere kommuner kan tilbydes hjælp til at komme i gang, skriver formanden for Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib, og formanden for KL's Løn- og personaleudvalg, Michael Ziegler, i et debatindlæg i Altinget.

LÆS OGSÅ Få inspiration fra de lokale erfaringer med at få flere op i tid

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

Læs debatindlæg fra En fremtid med fuldtid

26 kommuner og 76 arbejdspladser viser vejen til at få flere medarbejdere op i tid.

Og nu skal endnu flere kommuner have chancen for at deltage i En fremtid med fuldtid.

Læs debatindlægget fra Mona Striib og Michael Ziegler

Fakta om deltid i kommunerne

I dag arbejder 46 procent af de månedslønnede kommunalt ansatte på deltid. Blandt nogle faggrupper er andelen endda langt højere.  

For eksempel er social- og sundhedspersonale oppe på 82 procent deltidsansatte. Blandt syge- og sundhedspersonale er 66 procent på deltid. Og for pædagogisk personale ansat i daginstitutioner, klubber og fritidsordninger gælder det 57 procent. 

En fremtid med fuldtid