Stress

Sådan kan I arbejde med omsorgstræthed

Nye puljepenge og inspirationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen skal modvirke omsorgstræthed og forråelse hos medarbejderne i ældreplejen.

Af Irene Aya Schou 29/09/2023

Arbejdet i ældreplejen er komplekst og kræver en høj grad af faglighed. Mange vælger omsorgsarbejde, fordi de kan lide 'at arbejde med mennesker', og fordi det giver stor mening.

Men mødet med borgere, ofte kognitivt svækkede borgere, og pårørende kan være hårdt følelsesmæssigt. Og kombineret med mangel på kolleger, højt sygefravær og stort arbejdspres kan det føre til omsorgstræthed, der over tid kan give en forrået tilgang til arbejdet.

Det har store konsekvenser både for medarbejdernes trivsel og for kvaliteten i den pleje og omsorg, som medarbejderne kan give.

Kommunale arbejdspladser kan søge pulje

Derfor har Sundhedsstyrelsen udgivet et inspirationsmateriale, der skal give medarbejdere og ledere i kommunerne inspiration til at forebygge og håndtere omsorgstræthed og forråelse.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen afsat 22,8 millioner kroner, som kan søges af arbejdspladser i den kommunale og private ældrepleje til at sætte en stopper for omsorgstræthed og forråelse. Pengene kan bl.a. gå til at styrke faglig sparring, supervision og uddannelse af ledelsen.

Plejecenter har indført psykologiske tryghedsmøder

Materialet i inspirationskataloget er baseret på en afdækning af relevant faglitteratur på området samt interviews med videnspersoner. Yderligere er der gennemført interviews med ledere og medarbejdere i fire kommuner.

Blandt andet beskrives et plejecenter, der har indført ugentlige "psykologiske tryghedsmøder", hvor medarbejderne kan give udtryk for både det, der går godt i deres arbejde, men også det, der er svært. 

Metoder til faglig refleksion og sparring

Inspirationsmaterialet præsenterer forskellige modeller og metoder til at forebygge og afhjælpe omsorgstræthed bl.a. metoder til faglig refleksion og sparring blandt medarbejderne.

Det handler om at få en faglig og metodisk tilgang til omsorgs- og plejearbejdet.

- Når opgaverne er komplekse, kan medarbejderne få en oplevelse af ikke at slå til, at være under pres, af magtesløshed, eller af ikke at kunne ændre eller afværge den situation, man befinder sig i. De komplekse opgaver kan give medarbejderne en følelse af utilstrækkelighed, fx når man ikke altid kan afhjælpe sorg, smerte og oplevet tab, hos de mennesker, man tager sig af, skriver Sundhedsstyrelsen i materialet.

Styrk faglig ledelse

Den faglige ledelse, der praktiseres i ældreplejen, har en central betydning for forebyggelse af omsorgstræthed.

Derfor er det vigtigt at styrke den faglige ledelse bl.a. gennem at sætte kerneopgaven i centrum og understøtte personcentreret omsorg.

Sundhedsstyrelsen henviser bl.a. til det materiale, Fremfærd Sundhed og Ældre har udarbejdet i forbindelse med projekt "God faglig ledelse i ældreplejen".

Få Sundhedsstyrelsens inspirationsmateriale til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen

Hvad er omsorgstræthed

Omsorgstræthed er en tilstand af udmattelse eller udbrændthed som følge af, at man gennem sit arbejde bliver eksponeret for andres lidelse over længere tid. Omsorgstræthed betyder, at medarbejderne vil have vanskeligt ved at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Ikke fordi de ikke gerne vil, men fordi de er blevet så påvirkede, at de ikke kan.

Et fænomen, der relaterer sig til omsorgstræthed er moralsk stress. Moralsk stress opstår, når man som medarbejder er bevidst om, hvad den rette indsats er, men samtidig også er klar over, at arbejdsbetingelserne forhindrer, at man kan yde den rette indsats. Når en medarbejder er omsorgstræt, slidt og/eller presset træder forskellige overlevelsesstrategier frem, hvoraf forråelse er en af dem.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

7 veje til mindre omsorgstræthed:
 • Tilrettelæg arbejdet, så der er variation i opgaverne. Følelsesmæssigt krævende opgaver kan fx afveksles med andre typer opgaver, fx administrative opgaver.
   
 • Pausekultur, der giver mulighed for at tage korte pauser mellem krævende borgerkontakt.
   
 • Systematisk opmærksomhed på medarbejderes behov og mulighed for at forberede, varetage og efterbearbejde kontakten til de borgere, de hjælper, ved fx at afsætte tid til sparring, refleksion og supervision.
   
 • Øget medarbejderindflydelse fx omfordeling af opgaver efter belastningsgrad eller at fordele borgere på en vagt efter vurderinger af, hvor krævende borgerne føles.
   
 • Tilstrækkelig med tid til at udføre de opgaver, der knytter sig til kontakten med den enkelte borger, bl.a. til forberedelse, varetagelse og opfølgning.
   
 • Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet. 
   
 • Planlægge en fast møderække med opmærksomhed på vagtplaner, at medarbejdere fra alle vagtlag får mulighed for at deltage i møder.

Kilde: Sundhedsstyrelsen