MED-samarbejde

Klar besked om samarbejdet i MED-systemet og mellem TR og leder

Få viden og inspiration til samarbejdet i MED-systemet og mellem TR og leder med nyt materiale fra KL og Forhandlingsfællesskabet.

Af Irene Aya Schou 09/09/2020
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvordan kan MED bruges til at kvalificere kerneopgaven og skabe gode arbejdsforhold? Hvad er forskellen på at sidde i et MED-udvalg og deltage i partssystemet som TR eller leder?”  Hvordan kan hovedudvalget sørge for, at MED-strukturen passer til kommunens organisering, og hvordan kan det styrke og udvikle samarbejdet ved at ændre MED-aftalen?

Det er blandt de spørgsmål, der besvares i nyt materiale om MED-samarbejdet, som er udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet.

Værdien af godt samarbejde

Materialet består af to pjecer og en plakat og kan bruges som udgangspunkt for refleksion og dialog i det lokale samarbejde.

Med materialet vil KL og Forhandlingsfællesskabet gerne sætte fokus på værdien af et godt samarbejde i MED og mellem leder og TR, og de vil tydeliggøre mulighederne for lokalt tilpasset MED-struktur. 

LÆS OGSÅ: Fem værktøjer til bedre MED-samarbejde

Mindre juridisk sprog

MED-systemet har efterhånden eksisteret i 24 år, og samarbejdet har stadig masser af saft og kraft. MED-samarbejdet kan være med til at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø for alle samtidig med, at kvaliteten i kerneopgaven bliver styrket. Derfor er det vigtigt at huske på de værdier, der ligger bag samarbejdet.

Materialet er skrevet i et mindre juridisk og mere letlæseligt sprog end fx MED-håndbogen og skal give inspiration og overblik.

Pjece 1: Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder

Pjecen er tænkt som inspiration til medlemmer af kommunens MED-udvalg, ledere, tillidsrepræsentanter og andre, der ønsker at vide mere om MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne.

Pjecen giver en overordnet introduktion til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder og tydeliggør formål, roller og indhold i MED-systemet og i TR-leder samarbejdet (også kaldet partssamarbejdet).

Download pjece 1

Pjece 2: Hvis I vil ændre i MED-aftalen

Formålet med denne pjece er at sætte fokus på, hvordan hovedudvalget kan justere og tilpasse MED-systemet eller ændre på de indholdsmæssige rammer i samarbejdet.

I pjecen kan I læse om, hvilke muligheder hovedudvalget har for at arbejde med kommunens MED-aftale samt styrke opmærksomheden på forskellige muligheder for at organisere MED-samarbejdet og MED-strukturen.

Den primære målgruppe for denne pjece er medlemmer af hovedudvalgene, men pjecen vil også være relevant for fx HR-medarbejdere, der arbejder med MED-samarbejdet.

Download pjece 2

Plakat: Hvordan er det nu med det dér MED

Plakaten samler hovedbudskaberne om MED fra pjecen "Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne".

Idéen med plakaten er, at den kan give medarbejdere, der ikke er en del af MED-systemet, et indblik i, hvad MED-systemet arbejder med, og hvordan det har relevans for medarbejderen selv og arbejdspladsen som helhed. Tanken er, at man lokalt kan printe plakaten ud i A3 eller A4-format og hænge den op på arbejdspladsen.

Download plakat
Vil du vide mere:

Spørgsmål til materialerne kan rettes til

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om baggrunden for materialerne

Materialet har sit udspring i projektet 'Fokus på den danske model i kommunerne', som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i 2015.

Ambitionen med projektet var at skabe en fælles vision for fremtidens MED-system og lokale partssystem (samarbejde mellem ledelse-TR) i kommunerne og en fælles forståelse af, hvordan samarbejdet og dialogen mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter fungerer og skal fungere.

Projektet blev hovedsageligt gennemført ved at besøge en række kommuner og sammen med lokale repræsentanter for ledelse og medarbejdere undersøge, hvordan parterne dér oplever deres samarbejde. I perioden fra 2015-2017 har repræsentanter fra KL og Forhandlingsfællesskabet besøgt i alt otte kommuner.

De to pjecer og plakaten er udarbejdet på baggrund af den dialog som KL og Forhandlingsfællesskabet har haft med de lokale parter.

De to pjecer er undervejs blevet testet og vurderet i fokusgrupper bestående af leder-og medarbejderrepræsentanter i fire forskellige kommuner.

MED - hvad er det?

MED er en del af samarbejdsstrukturen i kommuner og regioner. MED skal sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold. MED-udvalgene beskæftiger sig med arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

I MED samarbejder ledere og medarbejdere om at styrke kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og om at nå kommunens mål og opgaver. MED medvirker til at skabe gode rammer for opgaveløsningen og til at styrke og udvikle et godt arbejdsmiljø.

Hoved-MED er kommunens øverste MED-udvalg. I kommunens MED-aftale er MED-strukturen fastlagt, herunder øvrige MED-udvalg som fx område-MED eller sektorudvalg.

I lokale MED-udvalg er den ansvarlige leder på arbejdspladsen typisk formand, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejdernes repræsentanter.