Dominoer

Femte fase: handling og opføglning

Den sidste fase i trivselsprocessen lægger vægt på, hvordan man kan følge op på de foregående faser, så man kan opnå mere trivsel. Se hvad man kan gøre.

Af Personaleweb 07/07/2013
KL,
KTO

En række væsentlige overvejelser knytter sig til den sidste fase. Spørg for eksempel jer selv:

  • Hvad er vi færdige med?
  • Hvad er vi kommet videre med?
  • Hvor er vi ikke kommet videre? Og hvordan kommer vi videre?
  • Hvor er der behov for at justere aftaler?

Som inspiration kan du her læse eksempler fra andre kommuner på, hvordan de har gjort:

Aarhus Kommune: Det trivselsskabende teamsamarbejde

Gribskov Kommune: Dialog og fokus på handlinger giver energi i trivselsarbejdet

Egedal Kommune: Videofeedback giver større refleksion, kvalitet og trivsel i opgaveløsningen

Svendborg Kommune: Fra MUS-samtaler til medskabersamtaler

Vejle Kommune: Ledelsen som samlet trivselsaktør

Brøndby Kommune: Skab trivsel ved at ændre vaner med simple innovationsværktøjer

Hent værktøjer til at måle og arbejde med trivsel