Top banner
prioriteter

Fjerde fase: Prioriteringer og indsatsområder

Trivselsprocessens fjerde fase sætter fokus på, hvilke prioriteringer og indsatsområder man som arbejdsplads kan arbejde videre med for at opnå en bedre trivsel i hverdagen.

Af Personaleweb 07/07/2013
KL,
KTO

En række væsentlige overvejelser knytter sig til den fjerde fase. Spørg for eksempel jer selv:

  • Hvilke forhold ligger inden for og uden for vores rum til at handle?
  • Hvilke temaer vil vi arbejde videre med?
  • Hvilke konkrete handlinger øger vores trivsel? Og hvad er vores mål med dem?
  • Hvem gør hvad, hvornår og hvordan i forhold til hvem?

Som inspiration kan du her læse eksempler fra andre kommuner på, hvordan de har gjort:

Egedal Kommune: Videofeedback giver større refleksion, kvalitet og trivsel i opgaveløsningen

Randers Kommune: Fra gruppe til team – trivsel gennem teamudvikling.

Kolding Kommune: Større forståelse og gensidig respekt gennem jobbytte fra første dag

Aalborg Kommune: Opgaveoverblik og fokus på kerneopgaven sænker oplevelsen af arbejdsmængden

Odder KommuneTrivsel gennem udvikling af lederteam

Brøndby Kommune: Gør trivselsmålingen nærværende og handlingsrettet

Hent værktøjer til at måle og arbejde med trivsel