Skilt

Trivsel - fra måling til handling

Der er mange veje til at øge trivslen på de kommunale arbejdspladser for ledere og medarbejdere. Modellen 'Trivsel - fra måling til handling' giver et overblik over alle faserne i trivselsprocessen.

Af Personaleweb 01/06/2013
Forhandlingsfællesskabet,
KL

En af vejene er en aktiv og handlingsorienteret tilgang til at arbejde med trivselsmålinger og deres resultater. Det være i forhold til at forberede forløbet, at gennemføre den konkrete kortlægning eller måling, at fortolke resultaterne af målingen, prioritere og formulere indsatsområder på baggrund af resultaterne og endelig at iværksætte de aftalte handlinger og følge op på dem.

LÆS OGSÅ: Aftaler om trivsel og sundhed

En model til at arbejde med trivsel

Modellen 'Trivsel - fra måling til handling' kan skabe et overblik over trivselsprocessens forskellige faser, og hvilke væsentlige overvejelser der knytter sig til den enkelte fase

Hold musen over punkterne for at læse mere om hver fase.

https://www.thinglink.com/scene/940946750821105666

Modellen er suppleret med en række kommunale eksempler, hvor man har arbejdet i praksis med det at nå fra måling til handling. Nogle eksempler rummer flere faser, mens andre er mere konkrete på en enkelt fase og viser igen, hvordan vejene til trivsel er mange.

Læs mere om trivselsmålinger og trivselsprocesser

Trivselsprocessen er et samarbejdsprojekt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet udført i 2012.