Digitale veje til job

Digitale redskaber styrker lediges vej til job

Log ind på en digital platform, og se videoer om at skrive cv og ansøgning, inden mødet med rådgiveren i jobcenteret.

Af Bettine Romme Andersen 27/09/2022
Dansk Socialrådgiverforening,
HK,
KL

Digitale og virtuelle løsninger er rykket ind i jobindsatsen i de fleste kommuner og styrker i mange tilfælde de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Samtidig frigiver de digitale løsninger ressourcer til rådgiverne, så kvaliteten af samtalerne med de ledige i jobcentrene højnes.

Det var nogle af pointerne fra workshoppen den 26. september i projektet Digitale veje til job, hvor fire kommuner deltog og delte erfaringer.

Det er Fremfærd Borger, der står bag projektet, som ledes af HK Kommunal, KL og Dansk Socialrådgiverforening i fællesskab.

Digital platform til opkvalificering

Hvordan styrker vi beskæftigelsesindsatsen med digitale værktøjer? Og hvilke nye roller giver den borgervendte digitale omstilling medarbejdere i ledere i jobcentrene?

Det var de to temaer, som de fire kommuner, Aalborg, Thisted, København og Haderslev, zoomede ind på.

Aalborg og Thisted præsenterede en digital platform, som begge kommuner tilbyder flere målgrupper af jobparate. Platformen indeholder videoer med vejledning og opkvalificering og har til formål at klæde de ledige på til praktik, job og fleksjob.

Se videoer inden samtalen med rådgiveren

It-koordinator Ann Mølgaard fortæller om Aalborgs brug af platformen Digital JobHelp.

Platformen kan tilgås både på computer, tablet og telefon og indeholder en række videoer om eksempelvis motivation, faglige- og personlige kompetencer, cv, jobansøgning og jobsamtaler. Og de ledige kan logge ind og se videoerne, lige når det passer dem.

- Vi kan se, at det bliver brugt døgnet rundt, og mange borgere er glade for det, fortæller Ann Mølgaard, it-koordinator og tillidsrepræsentant for HK'ere i Jobhuset i Aalborg Kommune.

Videoerne og de forskellige skabeloner til cv og ansøgning bliver brugt som forberedelse inden mødet med rådgiveren i Jobcenteret.

- Når borgerne har set bestemte videoer inden mødet, så er der bedre tid til, at rådgiverne kan koncentrere sig om at få konkrete jobs ind i samtalen og i højere grad tale om jobstrategi, og hvad skal der til for, at den ledige kommer fra a til b, siger hun.

80 procent føler de står stærkere

Beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen (th) fortæller, at 10 procent af brugerne på platformen JobHelp er på mellem midnat og kl. 6 om morgenen.

Thisted Kommune har bygget et undervisningsforløb op omkring platformens videoer og skabeloner, hvor de ledige får digital karriererådgivning med otte undervisningsmoduler a halvanden times varighed. De bliver undervist af jobkonsulenter i hold på 15 over otte uger.

- Vi investerede i platformen, fordi vi gerne ville give de ledige et tilbud uden fysisk fremmøde, men vi har ændret det fra kun at være digitalt til også at mødes, da de ledige gerne ville netværke, fortæller Trine Engholm Christensen, chef for Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune.

Thisted har også bygget ekstra på med Virtual Reality-videoer, hvor man kan gå ind og øve jobsamtaler. Og tilbagemeldingen fra borgerne er positive.

- 80 procent siger, at de står stærkere i forhold til jobsøgningen, og at de har fået konkrete værktøjer, de kan bruge i jobsøgningen, siger beskæftigelseschefen.

Tilbuddet er et af dem med allerhøjest effekt, viser kommunens effektmålinger.

Jeg har fået mere viden om, hvordan man kan gøre sig interessant og professionel

Ledig borger i Thisted

God service og ensartet faglighed

Digitaliseringschef i Københavns Kommune Anders Lungholt.

De to øvrige kommuner, København og Haderslev, blev inspireret af at høre om den digitale platform, som de to nordjyske kommuner bruger.

- Jeg synes, det er meget interessant med sådan en løsning, fordi det frigiver ressourcer og fokuserer samtalen på en anden måde, når borgerne møder forberedt op, siger Susanne Mortensen, rådgiver i ungeindsatsen i Haderslev Kommune.

Digitaliseringschefen i Københavns kommune, Anders Lungholt, hæftede sig ved den serviceoplevelse, som borgeren får ved, at de kan forberede sig på det tidspunkt, som passer dem.

- Det giver også en større faglig ensartethed, når borgeren bliver mødt af det samme, konstaterer han.

Ikke alle ledige er klar til digitale løsninger fra dag et

Login, passwords, platforme og VR-briller. Ikke alle jobparate borgere er digitaliseringsparate, må begge kommuner erfare. For selvom der er åbenlyse fordele - for nogle ledige - ved at sidde hjemme og surfe rundt i portalen og forberede og opkvalificere sig, så er det ikke let for alle.

- For dem, som kan selv, der fungerer platformen rigtig godt, men for dem, som ikke er digitalt vant, giver det udfordringer. Så dem med uddannelse bruger det meget, mens kontanthjælpsmodtagerne bruger det mindre. Vi kan også se, at håndværkergruppen er udfordret, fordi de sjældent arbejder med digitale løsninger, fortæller Ann Mølgaard fra Jobhuset i Aalborg Kommune.

I Thisted kan man også genkende, at nogle borgere skal understøttes mere i det digitale.

- Der er nogle, som har brug for en mere håndholdt løsning, siger beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen.

Medarbejderkompetencer til det digitale

Det er ikke kun borgerne, som skal være klar til digitale løsninger, det skal medarbejderne på jobcentrene i særdeleshed også. Og forudsætningerne og lysten til at tage en ny 'smart dims' til sig er forskellig fra medarbejder til medarbejder.

Og det skal man være meget opmærksom på, når man implementerer ny teknologi eller digitaliserer, lyder det fra it-koordinator Ann Mølgaard fra Aalborg Kommune.

- Jeg synes ikke, medarbejderne var skeptiske, da vi indførte platformen. Nogle tog det til sig med det samme og bruger den med borgerne, mens andre tænkte, at det ikke var noget, de skulle forholde sig til, fordi det var rettet mod borgerne. Men det er det, fordi rådgiverne skal bruge det i samtalerne, siger Ann Mølgaard.

Aalborg har afholdt workshops for medarbejderne, så alle har set videoerne, og rådgiverne skal have platformen åben i deres daglige arbejde.

I Thisted har man prioriteret at skabe medarbejdertryghed omkring platformen.

- Vi har lagt mange ressourcer ind i, at medarbejderne er trygge ved det, siger beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen, men erkender også, at de sagtens kan have endnu mere fokus på både borger- og medarbejderinddragelse i digitale processer, så formålet med og værdien for borgerne med det digitale redskab står lysende klart.

Projekt Digitale veje til job

I november mødes kommunerne i sparringsgruppen igen til en ny workshop, som skal være med til at kvalificere det videre arbejde i projektet.

Projektet skal ende med udviklingen af dialog- og inspirationsværktøjer med fokus på kompetencer i den digitale transformation af beskæftigelsesområdet.

Ledige borgere vil også blive inddraget i projektet for at få deres erfaringer med om brugen af digitale værktøjer i beskæftigelsesindsatsen.

Følg projektet her på Viden på Tværs.

Hvem digitaliserer vi for?
Digitale veje til job

På workshoppen gav Dorte Stigaard, tidligere innovationsdirektør AAU og nu selvstændig, et inspirationsoplæg om "Ny teknologi som løftestang for bedre velfærd".

Her er udvalgte pointer:

  • Vi skal lave offentlig digitalisering, fordi det skaber værdi for borgerne
  • Digitalisering kan indfri nogle behov på nye og mere tidssvarende måder
  • Digitalisering er for og med borgerne - ikke for kommunen
  • Vi skal fortælle og synliggøre værdien af digitaliseringen for borgeren og medarbejderne
  • Vi skal se digitalisering som et partnerskab, hvor mange interessenter inviteres ind tidligt i processen
  • Digitalisering er ikke noget, vi har it-folk til, det er noget, vi er fælles om
Om Digitale veje til job

Nye teknologier og digitale løsninger har for alvor gjort deres indtog på landets jobcentre, og mange kommuner har gode erfaringer med digitale løsninger, som virtuelle samtaler og møder, webinarer, vejledningsvideoer og anvendelse af digitale platforme.

De digitale løsninger har mulighed for at skabe forløb, der hurtigere rykker den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Men de digitale løsninger kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere. Projektet vil i samarbejde med en række kommuner understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen.

Projektet vil bidrage med:

  • Kortlægning af oplevede barrierer og potentialer ved øget brug af digitale værktøjer
  • Medarbejderprofiler som giver overblik over kompetencebehov
  • Inspirations- og dialogværktøjer med kompetencer i fokus
  • Erfaringsopsamling og anbefalinger til uddannelsesinstitutioner om nye medarbejderroller og kompetencer
Digitale løsninger skal hjælpe ledige i job

Projekt i Fremfærd Borger skal understøtte udviklingen af det digitale mindset i beskæftigelsesindsatsen.

Læs artiklen om projektet