En fremtid med fuldtid

Plejecenter på Frederiksberg finder lokale løsninger så flere vil op i tid eller på fuldtid

Der er bedre tilrettelæggelse af pauser, og fuldtid er kommet på dagsordenen og med til MUS-samtaler i Kastanjehaven plejecenter på Frederiksberg. Det er nogle af de synlige resultater, der allerede er kommet ud af kommunens deltagelse i indsats for at få flere op i tid eller på fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 22/06/2021
Fremfærd

Posen er blevet rystet, og nye initiativer er sat i gang i Frederiksberg Kommunes ældrepleje, efter ledere, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsfolk har været på workshops om at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

På ældreområdet deltager Frederiksberg Kommune i indsatsen med ledere og medarbejdere fra et plejecenter, hjemmeplejen og døgnrehabiliteringen.

- Vi er ret høje efter de to første workshops, for der sker nogle ting, når vi begynder at tale om at gå op i tid eller på fuldtid, siger forstander på Kastanjehaven Ellen Fogh-Andersen og Carina Barsøe Olsen, der er social- og sundhedsassistent og fællestillidsrepræsentant i kommunen.

Flere timer og fuldtid er kommet på dagsordenen

Frederiksberg Kommune er sammen med 25 andre kommuner gået med i indsatsen, "En fremtid med fuldtid", som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag.

I indsatsen deltager kommunerne med en række arbejdspladser på forskellige velfærdsområder. De arbejder med muligheder og barrierer for større stillinger på workshops med KL og Forhandlingsfællesskabet.

Frederiksberg har deltaget på to ud af fem workshops.

- Vi får sat vores arbejdstid på dagsordenen, og vi får talt om det i det daglige, hvilket vi ikke har gjort tidligere, siger leder Ellen Fogh-Andersen og suppleres af fællestillidsrepræsentant fra FOA Carina Barsøe Olsen.

- For mange af mine kolleger har det slet ikke været en overvejelse, at de kan stige i timer, og dengang de blev færdiguddannet, kunne de få 32 timer, og så er de blevet på det niveau.

Der skal tales om fuldtid til MUS

Da mange medarbejdere og ledere stort set ikke har skænket muligheden for at gå op i tid en tanke, var det nærliggende at begynde med at tale om det.

Og på den ene workshop opstod ideen om at bringe det ind som en fast del af den årlige MUS.

- Det giver jo mening, at man årligt taler om timetallet, og jeg må da indrømme, at jeg som leder ikke har tænkt på at spørge nogen, om de ville op i tid, siger Ellen Fogh-Andersen.

Hun vil fremover tage det op i MUS, men også have det som mulighed at spørge de faste på deltid, om de i perioder vil op i tid eksempelvis i forbindelse med sommerferie eller perioder med rekrutteringsudfordringer.

- Så kunne man tale om, at de i en periode kunne gå op i tid og få det prøvet af.

Kan jeg holde til fuldtid?

På ældreområdet er nedslidning en af de ting, som bekymrer medarbejderne ved at gå op i tid eller arbejde på fuldtid.

- Bekymringen går på, om det bliver for hårdt, og "kan jeg klare det". Det handler om, at vi skal blive i jobbet, til vi skal på pension, og ikke til vi ikke kan mere, siger Carina Barsøe Olsen.

På den seneste workshop var nedslidning et tema, som blev drøftet, og det kom frem blandt medarbejderne, at det er svært at få tid til at holde pauser.

Tid til pauser og mere overskud

Derfor har Ellen Fogh-Andersen indført systematiske pauser på 15 minutter om formiddagen på Kastanjehaven.

- Oplevelsen er, at de lykkes med deres arbejde, men det kræver struktur, planlægning og god overlevering til en kollega, hvor man siger, "nu går jeg et kvarter, og jeg har lige gang i det og det", fortæller forstanderen.

Fællestillidsrepræsentant Carina Barsøe Olsen hæfter sig ved, hvor let det har været at få pauserne ind i hverdagen.

- Medarbejderne fortæller, hvor rart det er at kunne sidde sammen og snakke, grine og pjatte og få luft, så man har mere energi til arbejdet bagefter.

Flere penge at leve af, når man bliver gammel

Deltagelsen i fuldtidsindsatsen har også bragt en økonomisk øjenåbner med for mange, lyder det fra fællestillidsrepræsentant Carina Barsøe Olsen, der selv arbejder som sosu-assistent i Døgnrehabiliteringen.

- Det har været en sær opdagelse og erkendelse, at mange medarbejdere slet ikke har overvejet, hvilke økonomiske konsekvenser det kan have at være på deltid på den lange bane, siger hun.

På den seneste workshop blev de præsenteret for tal og statistik over, hvor meget løn og pension, man kan gå glip af i et arbejdsliv på deltid.

- Det har gjort indtryk på mange, og flere har også været hjemme og tale med deres mand om at lave noget yderligere pensionsindbetaling. Men det vigtigste er, at vi har fået sået det lille frø, at man godt kan gå op i tid på et tidspunkt, siger Carina Barsøe Olsen.

Tre medarbejdere vil prøve fuldtid af

Arbejdet på de to første workshops i indsatsen har givet tre medarbejdere så meget blod på tanden, at de gerne vil prøve fuldtid af i en periode.

- Der er en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant og en sygeplejerske, som gerne vil prøve at arbejde fuldtid, så det går de i gang med 1. september og et halvt år frem, for at se hvordan det hænger sammen arbejdsmæssigt og privat, fortæller Ellen Fogh-Andersen, forstander af Kastanjehavens plejecenter.

Derudover oplever hun, at medarbejdere med større børn er begyndt at tale om og overveje, om de skal gå op i tid på et tidspunkt.

- Jeg synes ikke, at succesparameteret nødvendigvis er fuldtid, det er også et skridt på vejen at sige 35 timer eller at gå fra 30 til 32 timer. Bare det, at vi får øget timerne, er en succes, siger Ellen Fogh-Andersen.

Det næste arbejde i indsatsen for Frederiksberg handler om at komme "et spadestik dybere" i forhold til barrierer og muligheder for at gå op i tid. Der er blandt andet planlagt nogle gruppesamtaler i Døgnrehabiliteringen og en temaeftermiddag i MED-udvalget på Kastanjehaven plejecenter.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst

Fællestillidsrepræsentant Carina Barsøe Olsen (tv) og forstander på Kastanjehaven plejecenter Ellen Fogh-Andersen (th).

Kastanjehaven

Kastanjehavens plejecenter ligger på Frederiksberg.

Der er 64 beboere og 49 medarbejdere, hvoraf 14 er på fuldtid inklusive 3 ledere.

Plejecenteret deltager i indsatsen "En fremtid med fuldtid", som løber frem til og med 2022.

Der afholdes fem workshops i alt.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i 26 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.