Uddannelse er et springbræt til at gå op i tid

I Esbjerg Kommune er efteruddannelse et springbræt til at gå op i tid

Efteruddannelseskurser nogle timer om ugen i arbejdstiden har givet social- og sundhedshjælpere og -assistenter i Esbjerg mod på at gå op i tid.

Af Signe Tonsberg 19/05/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Der er brug for, at flere ansatte går op i tid, hvis fremtidens kommunale omsorgsopgaver og ældrepleje skal hænge sammen. 'Op i tid' hedder et forsøg i Esbjerg, der er lykkedes med at få ansatte i ældreplejen til at være på fuldtid.

- På landsplan og i Esbjerg har vi i stigende grad udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere til blandt andet ældreplejen. Derfor har vi brug for, at de medarbejdere, vi har, kan være her i så mange timer som muligt. Vi har ikke en brændende platform endnu, men det her er et forsøg på at være på forkant med tingene, fortæller Heidi Vestergaard Larsen, der indtil april 2022 var chef for uddannelse, it og arbejdsmiljø i Fritid, Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune.

Først på arbejde og så på skolebænken

Derfor har man i Esbjerg Kommune med succes tilbudt deltidsansatte på ældreområdet seks-otte timers ugentlig efteruddannelse med løn.

- Konkret fungerer det sådan, at når medarbejderen er færdig på arbejdet fx klokken 13, kører de hen på uddannelsen. På den måde kan de i en afgrænset periode prøve at være flere timer på arbejde og se, om det kunne hænge sammen med privatlivet, forklarer Heidi Vestergaard Larsen.

Medarbejderne har kunnet vælge mellem forskellige AMU-opkvalificeringsforløb om fx medicinhåndtering, arbejdet med borgere med demens, tværfagligt samarbejde og senere også arbejdet med at sikre terminalt syge borgere en værdig død. Kurserne er foregået på henholdsvis Social- og Sundhedsskolen og på det lokale hospice.

Jobbet skal passe til livsfasen

Tilbuddet har appelleret til en bred gruppe af de ansatte. Både yngre, nyuddannede og erfarne medarbejdere med mange år i branchen har meldt sig. Kommunen har ikke ønsket at presse folk op i tid men at vise mulighederne, understreger Heidi Vestergaard Larsen.

- Vi vil rigtig gerne tilgodese folks behov i de forskellige livsfaser, de er i. Mange nyuddannede ønsker fx at have mange timer, mens medarbejdere med to-tre mindre børn, som de måske er alene med, synes, det er hensigtsmæssigt at gå ned i tid i en periode. Mange af dem bliver fx klar til at gå op i tid igen senere. Vi skal sørge for, at der er den nødvendige fleksibilitet i jobbet i de forskellige livsfaser, forklarer hun.

På forkant med flere hænder

Omkring 70 medarbejdere har deltaget i uddannelsesforløbene, som varede henholdsvis seks, otte eller 12 uger. I den periode prøvede medarbejderen af, hvordan det fungerede at være på arbejde i flere timer om ugen. Alle er efterfølgende blevet tilbudt at gå op i tid på jobbet. Og det har cirka en tredjedel af deltagerne sagt ja til.


- Det er flere, end vi kunne have håbet på. Hver eneste medarbejder, der har lyst til at gå op i tid, kan gøre en forskel. Så vi er meget tilfredse, siger Heidi Vestergaard.

Med kompetenceudviklingen har flere fået øjnene op for muligheden for at arbejde på fuldtid. Samtidig har en stor gruppe medarbejdere fået et fagligt boost, og det alene er vigtigt.

- Både ledelse og medarbejdere har et stort ønske om at være fagligt dygtige og gøre op med de desværre sejlivede fordomme om sosu-faget. For vi er et vigtigt fag. Det kræver meget at være sosu, siger Heidi Vestergaard Larsen.

Vigtigt at have en god dialog om rekruttering i MED

Hendes bedste råd til andre kommuner og arbejdspladser, som ønsker at gå samme vej, er at gøre det til et fælles anliggende og tage dialogen i MED om, hvordan man kan skaffe nok arbejdskraft.

- Det vigtigste er at få drøftet tingene grundigt sammen i MED. Vi kan alle sammen se, at det er svært at rekruttere i vores branche, og vi har haft nogle gode fælles snakke om perspektiverne i, at flere går op i tid. Det betyder noget, at man som medarbejder bliver hørt og har en stemme, siger Heidi Vestergaard Larsen.

Heidi Vestergaard Larsen har den 1. april 2022 fået nyt job.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i 26 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.