collage

6 opskrifter: Måltidet giver næring til rehabilitering

Få ny håndbog fyldt med indsigt og gode råd om seks forskellige tilgange til rehabilitering i ældreplejen.

Af Irene Aya Schou 10/08/2023
Fremfærd

Esther har sammen med sin mand Erik boet på en højskole, hvor hendes mand var forstander og sidenhen på en præstegård, hvor han var præst.

For Esther handler måltidet om at give til andre, at udtrykke sin glæde for andre gennem maden og derpå vise omsorg. Hun ser måltidet som noget, man spiser i fællesskab med andre og har altid haft mange med til bords - om det så er højskolen eller rundt om familiebordet.

Det at lave mad er for Esther en kreativ proces, og hun har gennem hele sit liv møjsommeligt klippet brugbare opskrifter ud til “gæstemad”, som hun tænkte, hun ville bruge ved lejlighed.

Esther har både modtaget opskrifter fra andre familiemedlemmer og givet dem videre til sine børn. Opskrifter og mad er altså noget, man giver videre.

Nu er Erik død, og Esther bor på plejehjem, men hun kan stadig godt lide at vise omsorg for andre gennem maden og er meget motiveret for at hjælpe med madaktiviteter såsom at invitere gæster, planlægge middagen, dække bord og være vært under måltidet. 

Måltidet som gave

Esther er en fiktiv person, en såkaldt persona, men hendes historie kunne ligeså godt være virkelig. Hun repræsenterer "Måltidet som gave" - en tilgang til mad og måltider, der lægger vægt på værtskabet som en måde at vise kærlighed og omsorg for andre.

"Måltidet som gave" repræsenterer samtidig en måltidspædagogisk tilgang til personer, der ligesom Esther ønsker at få lov til at kunne give et måltid videre. Det kan enten være, at de gerne vil være vært for et måltid for familie og pårørende eller for venner og naboer.

Personaer som redskab

Arbejdet med personaer gør det nemmere at anvende mad og måltider som ramme for en rehabiliteringsindsats i den kommunale hjemmepleje og på plejehjem, forklarer Lise Justesen, der er lektor på Ernærings- og sundhedsuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

- Vi kan se, at mennesker har forskellige tilgange til måltidet. Alt afhængig af hvilken tilgang man har, skal de ældre inddrages forskelligt. På den måde er personaer et konkret redskab til at involvere ældre fx på plejehjem i madrelaterede aktiviteter, siger Lise Justesen.

Håndbog om mad og måltider

Hun har sammen med Vibeke Vines Østergaard, adjunkt ved Ernærings- og sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole udarbejdet en håndbog om Mad og Måltidspædagogiske tilgange som del af rehabiliteringsindsatser i ældreplejen.

Håndbogen indeholder eksempler på seks tilgange til mad og måltider.

- For nogle er fællesskabet det vigtigste. Det at sidde sammen omkring et bord og være sammen. For andre er det værtskabet, at kunne give måltidet som gave og hele processen med at planlægge, invitere, dække bord og servere. For andre igen handler det om at finde de rette råvarer og lave én bestemt ret, siger Lise Justesen.

Hvad er en persona

En persona er en konkret men fiktiv person med bestemte karaktertræk - i dette tilfælde bestemte tilgange til mad og måltider. 

Persona kommer af latin og betyder 'maske, rolle eller karakter'. Begrebet henviser til den maske, som i antikken blev båret af skuespillerne for at forstærke rollens udtryk.

Ved at bruge personaer kan man få et mere levende billede af de målgrupper, som man gerne vil kommunikere med.

Den perfekte pædagogiske ramme

Når mad og måltider er den perfekte arena for rehabilitering, skyldes det de mange elementer, der indgår i en madproces, lige fra idé til indkøb af råvarer, tilberedning, servering, værtskab under måltidet mv. Og at den rehabiliterende indsats styrker både fysiologiske, kognitive og sociale kompetencer. 

- Vi ved, at mad og måltider kan understøtte fællesskaber og relationsdannelse, og at øget aktivitet og funktionsevne øger appetitten og livskvaliteten for ældre personer. Dermed kan maden og måltidet også bidrage til at imødegå underernæring og ensomhed blandt ældre, siger lektor Lise Justesen.

Personaer bygger på forskningsprojekter

Nedenfor oplistes seks personaer, der repræsenterer seks forskellige tilgange til mad og måltider.

De seks personaer eller tilgange til mad og måltider er udarbejdet ud fra to forsknings- og udviklingsprojekter med udgangspunkt i Kastanjehaven Plejeboliger på Frederiksberg og udviklet i tæt samarbejde med forskere fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole i perioden 2018-2023.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at madrelaterede aktiviteter ikke nødvendigvis kræver et køkken. Man kan få meget ud af at røre en dej til pandekager eller smøre en æggemad. 

- Det vigtigste er dialogen med deltagerne og tid til planlægning og så det at få et sprog for de forskellige madprocesser, pointerer Lise Justesen.

Download håndbog om mad og måltider
1. Signaturretten
1. Signaturretten: 

Azar kommer fra Iran og har lavet mad hele sit liv. Han er meget glad for mad og tænker meget i mad. Når man taler med ham om mad, taler han i sanser; smage, konsistenser og dufte. Han går meget op i, at det skal være de helt rigtige råvarer, og at maden tilberedes på den helt rigtige måde.

"Signaturretten" er en tilgang til det måltidspædagogiske arbejde med beboere, der motiveres af at lave mad, hvor de kan få lov til at sætte deres signatur på måltidet. Hvad end det er med familieopskriften af en fødselsdagskringle eller den helt rigtige stegning af flæskesteg med sprøde svær og laurbærblade. Fokus for "signaturretten" som måltidspædagogisk tilgang er tid til udvælgelse af råvarer, tilberedning og tilsmagning.

2. Måltidet som gave
2. Måltidet som gave: 

Esther har sammen med sin mand Erik boet på højskole, hvor hendes mand var forstander, og sidenhen på præstegård, hvor han var præst. Måltidet for hende handler om at give til andre, at udtrykke sin glæde for andre gennem maden og derpå vise omsorg. Esther ser måltidet som noget, man spiser i fællesskab med andre, og har altid haft mange med til bords.

"Måltidet som gave" er som måltidspædagogisk arbejde en tilgang til personer, der ønsker at få lov til at give et måltid videre. Det kan være, at de gerne vil være vært for et måltid for familie og pårørende eller for venner og naboer. Motivationen er at være vært og afsender på måltidet og på den måde vise omsorg for andre. Selve initiativet til at lave en madaktivitet er vigtigt: Hvem skal inviteres med? Hvad skal vi have at spise? Derudover er der fokus på selve serveringen og borddækningen, da det for personen er afgørende, hvordan måltidet bliver modtaget.

3. Det fælles måltid
3. Det fælles måltid: 

For Agnes er det ikke selve maden, der fylder det store. Maden har været en daglig, men ikke nødvendigvis lystdrevet opgave. Til gengæld betyder det meget for hende at være med i det fællesskab, som et måltid kan danne ramme for. Det ses fx, når Agnes fortæller om sine minder fra de Sankt Hans-aftener, hvor hun og hendes mand mødtes med venner for at være sammen om at spise og hygge. Det var lige meget, hvad de spiste, bare de var sammen.

Fokus i "Det fælles måltid" er at tage del i et fællesskab. Det er ikke afgørende, hvad der skal laves af mad og på hvilken måde - bare man er sammen om at gøre det. Ved aktiviteter, der målretter sig "Det fælles måltid", kan der med fordel lægges vægt på, at opgaverne skal løses to og to eller tre og tre, således at det er en social aktivitet gennem hele tilberedningsprocessen. Servering og borddækning er også en god måde at lave fælles aktiviteter, der understøtter det at være fælles om en opgave.

4. Sansningens mad
4. Sansningens mad: 

Birthe lever med en demenssygdom, har intet sprog og sidder i kørestol. Hun er tidligere balletdanser, hvilke hendes spinkle men stadig spændstige krop vidner om. Birthe responderer positivt på stimuli som berøringer og øjenkontakt, og hun viser interesse for æstetiske og smukke ting. Selvom maden og måltidet som sådan ikke har været væsentlige for Birthe, så er måltidets sanselighed og æstetiske udtryk vigtigt.

"Sansningens mad" er en tilgang til det madpædagogiske arbejde for personer, der lever med demenssygdom, og som ikke evner at udtrykke sig verbalt. Tilgangen understøtter en aktivering gennem sanselig praksis. Fokus for "Sansningens mad" vil være at tage udgangspunkt i enkelte dele af madlavningsprocessen som en indsats, der aktiverer en eller flere sanser. Det kan være at forme en bolle, røre en fars, dufte og smage frugter med forskellige konsistens, sprødheder og udseende. Ikke alle sanser skal nødvendigvis involveres på én gang. Det er situationsbestemt, hvad der er muligt den pågældende dag, og det er nødvendigt at være opmærksom på overstimulering.

5. Mad som erindring
5. Mad som erindring: 

Kirsten har været hjemmegående. Hun sidder i kørestol og er benamputeret, men kan sagtes bruge sine hænder. For Kirsten er det vigtigt at blive inddraget i hverdagslivet. Selvom Kirsten generelt godt kan lide at spise mad, er hun ikke interesseret i madlavning. Ifølge hende har hun lavet den mad, der skal laves i hendes tid. Under et måltid, kommer samtalen hen på pandekager, og Kirsten udtrykker ønske om at genkalde oplevelsen af at smage pandekager.

"Mad som erindring" er en tilgang til det madpædagogiske arbejde med personer, hvor maden tilvejebringer en mulighed for at gensmage en bestemt ret eller fødevarer. "Mad som erindring" er dermed også en indirekte repræsentant for selvforståelse og identitet. Der er fokus på at gensmage en ret med de specifikke sensoriske egenskaber eller af kulturel eller historisk betydning. Det er ikke så vigtigt at blive inddraget i alle madprocesser. Det handler mest om at smage, dufte og hygge og give mulighed for, at beboeren kan udtrykke sig undervejs i tilberedningsprocessen.

6. Mad som beskæftigelse
6. Mad som beskæftigelse: 

Peter lever med en demenssygdom og bliver urolig, hvis han ikke er i beskæftigelse. Han er ikke umiddelbart i stand til at udtrykke sine ønsker og ideer, men ifølge Peters pårørende har han altid været glad for mad, også selvom han ikke har deltaget aktivt i madlavningen tidligere. Han er altid meget omhyggelig og nyder at blive involveret i simple og praktiske arbejdsprocesser. De medarbejdere, der kender ham bedst, kan se, at han bliver stolt og glad, og at han momentvis tager imod den anerkendelse, han får, når han møjsomt ruller en dej ud på bordet.

"Mad som beskæftigelse" er en tilgang til det madpædagogiske arbejde med personer, der evt. lever med demenssygdom, og hvor deltagelse i enkelte madprocesser kan understøtte fysisk aktivitet og en oplevelse af at være nyttig og vise kompetence. I "Mad som beskæftigelse" tillægges mest muligt tid til praktiske gøremål. Det kan være i relation til både indkøb, tilberedning samt borddækning og oprydning.

Download håndbog om mad og måltider
De fem madprocesser:

I arbejdet med at tilrettelægge måltidspædagogiske aktiviteter som rehabiliterende indsats er det relevant at undersøge, hvilke dele af måltidet der er mest meningsfyldt for den enkelte person at tage del i og som understøtter deres fysiologiske, kognitive eller sociale udgangspunkt bedst muligt.

Her er oplistet fem madprocesser:

  1. Initiativ til at lave en madaktivitet: Kan være meningsfyldt i forhold til at bestemme, hvem der skal inviteres med, og hvad de skal have at spise
  2. Indkøb og udvælgelse af råvarer: Kan være meningsfyldt at deltage i indkøb af fødevarer
  3. Tilberedning: Kan være meningsfyldt at deltage i enkelte delprocesser i forhold til tilberedningen evt. i fællesskab
  4. Anretning, servering og borddækning: Kan være meningsfyldt at deltage i dækning af bord, servering samt oprydning
  5. Værtskab: Kan være meningsfyldt i forhold til at få lov at 'give videre' og være afsender af et måltid
Om projektet "Rehabilitering 2.0 - mad og måltider"

Projektet under Fremfærd Sundhed og Ældre tager udgangspunkt i den nye hvidbog om rehabilitering og vil undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen inden for tre områder:

  1. Understøtte digitale kompetencer hos borgeren og fremme selvhjulpenhed i relation til mad og måltider
  2. Samtænke eksisterende fokus på selvhjulpenhed og ernæring med fokus på at styrke sociale relationer og livskvalitet fx at forebygge ensomhed
  3. Iværksætte aktivitetstræning i hverdagen, som kan have synergieffekt til selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider

Tre kommuner, Sønderborg, Tønder og Hillerød, deltager i projektet. Hver kommune stiller med et team af ledere og medarbejdere og formulerer selv egen projektbeskrivelse, og hvad de ønsker at afprøve.

Projektet blev indledt med to vidensdage, hvor kommunerne blev præsenteret for uddybende viden om rehabiliterende indsatser i forhold til mad og måltider. KP, Københavns Professionshøjskole, står for planlægning og afvikling.

Projektet løber frem til foråret 2024.