Inddrag de unges perspektiv i rekruttering af kontorelever

Webinar: Få inspiration til, hvordan I ud fra de unges perspektiv kan blive bedre til at tiltrække og fastholde kontorelever.

Af Pernille Søndergaard 22/09/2023
HK,
KL

Antallet af kontorelever er faldet løbende siden 2012. Det betyder, at der er brug for et strategisk fokus på rekruttering af kontorelever for at sikre, at kommunerne også i fremtiden kan løse og udvikle de administrative opgaver.

Det er de unge under 25 år, som er sværest at rekruttere. Og det er også den gruppe, som kommunerne har sværest ved at beholde efter endt uddannelse.

Så hvad skal der til for at vække de unge kontorelevers nysgerrighed og interesse for en karrierevej i kommunen? Og hvordan fastholder man bedst eleverne, når de først er kommet ombord?

De spørgsmål var der fokus på i et webinar for elevvejledere- og koordinatorer, som blev afholdt den 20. september i regi af projekt ”Karrierestart for kontorelever.”

Projektet er et samarbejde mellem KL og HK Kommunal og ønsker blandt andet at styrke det ledelsesmæssige fokus på kommunernes rekruttering af kontorelever.

Forstå, hvem de unge er

- Nøglen til at rekruttere de unge og få dem til at blive er at forstå, hvem de er, og hvad de er formet af.

Sådan lyder det fra specialkonsulent i Komponent Mia Nyborg Jørgensen.

I første del af webinaret udfolder hun, hvad det er, der driver de unge, hvad der motiverer dem, og hvordan man som kommune kan appellere til dem.

- Der er altid mere, der forener os mennesker, end der adskiller os, men der er nogle generationsforskelle, man skal tage højde for i rekruttering og fastholdelse af de unge, understreger Mia Nyborg Jørgensen.

Der er fx en forskel mellem ældre og unge medarbejdere, når det kommer til forventningen om at blive inddraget i de vigtigste ledelsesbeslutninger i organisationen.

Mange af de unge er vokset op i et familie-demokrati med meget inddragelse og indflydelse, og den indflydelse forventer de unge i højere grad end ældre generationer at få igen, når de træder ind på arbejdspladsen.

- Og det er netop den form for viden om generationsforskellene, I kan bruge, når I skal blive klogere på kontorelever. For når vi forstår forskellene, kan vi bedre mødes i en samtale.

Hør om konkrete erfaringer fra Næstved Kommune

I anden del af webinaret fortæller Louise Aabo, som er elevkoordinator for kontorelever i Næstved Kommune, om de konkrete erfaringer man i Næstved har gjort sig med rekruttering af kontorelever.

- Vi er gået fra gængse jobansøgningsannoncer til det mere digitale og altså også sociale medier som Facebook, Youtube og Instagram, hvor de unge specifik søger hen, fortæller Louise  Aabo.

I Næstved Kommune er der meget fokus på at inddrage de nuværende kontorelever som ambassadører i indsatsen med at rekruttere nye kontorelever.

- Vi har kontoreleverne med indover, når vi opdaterer vores hjemmeside, så den er relevant i forhold til de unge, og det er også vores nuværende kontorelever, som kører vores Instagramprofil, fortæller Louise  Aabo.

I webinaret fortæller hun desuden om, hvordan Næstved Kommune har udarbejdet en elevguide og etableret netværk for både kontorelever og elevvejledere. Det er tiltag, som styrker elevfællesskabet og skaber gode rammer for elevvejledernes arbejde.

- Når vi står sammen, så er vi også stærkere i arbejdet med kontoreleverne, understreger Louise Aabo.

I webinaret møder du

 

Specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen
Oplægsholder og specialkonsulent, specialiseret i ledelse af unge.

 HR-koordinator Louise Aabo
Elev-koordinator i Næstved Kommune siden 2007.

Kort om karrierestart for kontorelever

Formålet med projektet er at styrke kommunernes rolle som med-uddanner på et strategisk ledelsesniveau. En anden del af projektet handler om at øge potentielle kontorelevers viden om, at en karrierevej i kommunen rummer mange forskellige og spændende opgaver og muligheder.

Som led i projektet udarbejdes et rekrutteringsguide med konkrete anbefalinger og tips til arbejdet med at rekruttere kontorelever i kommunen. I guiden indgår tre korte videoer, der skal vække potentielle kontorelevers nysgerrighed og interesse for en administrativ karrierevej i kommunen.

Projektet er et samarbejde mellem HK Kommunal og KL.

Karrierestart for kontorelever