Kontorelev

Temadrøftelse: Strategisk fokus på rekruttering og uddannelse af kontorelever

Er du HR-chef, HR-medarbejder eller lokal formand i HK Kommunal, kan du få ny inspiration til rekrutteringsindsatsen.

Af Pernille Søndergaard 09/10/2023
HK,
KL

Hvad skal der til for, at kommunerne kan vække potentielle kontorelevers nysgerrighed og interesse for en karrierevej i kommunen?

Og hvordan uddanner og fastholder kommunerne bedst kontorelever, så der i fremtiden er medarbejdere med de rette kompetencer til at løfte de administrative opgaver og bidrage til udviklingen af den offentlige administration?

De spørgsmål stiller KL og HK Kommunal skarpt på i projekt "Karrierestart for kontorelever".

Projektet ønsker at styrke det ledelsesmæssige fokus på kommunernes rekruttering og med-uddannelse af kontorelever. Samtidig ønsker projektet at øge potentielle kontorelevers opmærksomhed på muligheden for at blive kontorelev i en kommune.

Invitation til temadrøftelse

Som et led i projektet inviterer KL og HK Kommunal til en strategisk temadrøftelse om rekruttering og uddannelse af fremtidens administrative medarbejdere den 25. oktober kl. 9.30-11.15.

Temadrøftelsen er online.

Til temadrøftelse vil du møde:

 • Lene Roed, formand for HK Kommunal
   
 • Kristian Heunicke, KL-direktør
   
 • Mia Nyborg Jørgensen, oplægsholder og specialkonsulent. Mia vil dele ud af sine erfaringer med og viden om arbejdsmarkedstendenser og især ledelse af unge på arbejdsmarkedet.
   
 • Louise Kondrup Aabo, elevkoordinator for kontorelever i Næstved Kommune. Louise vil fortælle, hvordan man i Næstved Kommune arbejder strategisk med rekruttering af kontorelever og hvilke erfaringer de har gjort sig med forskellige tiltag.

Hvad får du med dig?

 • Rammesætning af, hvorfor rekruttering af kontorelever er en vigtig dagsorden
 • Indsigt i unge som medarbejdergruppe, og hvad de motiveres af
 • Gode erfaringer fra andre kommuners rekruttering af kontorelever
 • En rekrutteringsguide
 • Film til rekruttering af kontorelever

 

Tilmeld dig strategisk temadrøftelse om rekruttering og uddannelse af kontorelever

Dato: 25. oktober kl.9.30-11.15

Pris: Arrangementet er gratis

Målgruppe: HR-chefer, HR-medarbejdere, lokale formænd i HK Kommunal samt formændene i Frederiksberg og Gentofte Kommunalforeninger.

Tilmelding: Tilmeld dig her

Drøftelsen er online og optages, så det er muligt at få det tilsendt og se drøftelsen på et senere tidspunkt, hvis du er tilmeldt.

Kort om karrierestart for kontorelever

Formålet med projektet er at styrke kommunernes rolle som med-uddanner på et strategisk ledelsesniveau. En anden del af projektet handler om at øge potentielle kontorelevers viden om, at en karrierevej i kommunen rummer mange forskellige og spændende opgaver og muligheder.

Som led i projektet udarbejdes et rekrutteringsguide med konkrete anbefalinger og tips til arbejdet med at rekruttere kontorelever i kommunen. I guiden indgår tre korte videoer, der skal vække potentielle kontorelevers nysgerrighed og interesse for en administrativ karrierevej i kommunen.

Projektet er et samarbejde mellem HK Kommunal og KL.

Karrierestart for kontorelever