Tværfagligt samarbejde

Når I arbejder tværfagligt og tværprofessionelt om familien

Nogle nyankomne familier har kontakt med mange forskellige fagligheder i kommunerne. Få redskaber og viden om at arbejde tværfagligt og om de familier, I skal samarbejde om, så børnene får det bedst mulige grundlag for at trives, udvikle sig og lære i dagtilbud og skoler.

Af Marta Padovan-Özdemir 05/11/2017

Tværprofessionelt samarbejde er i sig selv ikke løsningen på sociale og pædagogiske udfordringer. Tværprofessionelt samarbejde er en måde at arbejde på. Vi skal stille os selv spørgsmålene hvornår, hvorfor og hvordan det giver mening at samarbejde på tværs omkring nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier.

På denne side kan I finde viden og værktøjer om det tværprofessionelle samarbejde om nyankomne familier.

Start med at læse den faglige artikel herunder og gå derpå på opdagelse i redskaber og cases.

Artikel: Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde om nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier
  • Nyankomne familier er forskellige - Hvem samarbejder I om?
  • Det professionelle netværk – Hvem er I, der samarbejder om familien?
  • Det tværprofessionelle helhedsorienterede samarbejde – Den krævende og givende samarbejdsform
  • Husk forældreperspektivet
Udsathed:

Der findes mange forståelser af begrebet og fænomenet udsathed. Når vi taler om tværprofessionelt samarbejde omkring nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier giver det mening at arbejde ud fra to overordnede forståelser af udsathed.

I den første forståelse kan familiens grad af udsathed forstås og iagttages ved familiens sparsomme økonomiske råderum, begrænsende sociale netværk i lokalområdet, ringe tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, begrænsede dansk-kundskaber og/eller traumatisering.

I et mere kritisk perspektiv kan det være konstruktivt at forstå og iagttage familiens udsathed som et produkt af velfærdsprofessionelles bekymringer og faglige problemkonstruktioner, der i sidste ende kan føre til en sygeliggørelse af det at være en nyankommen flygtningefamilie.

Vil du vide mere: Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde om nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier

Berg, L. S. (2016). Familien i fokus - Et projekt om tværfaglighed og helhedsindsats. I J. H. Lund (Red.), Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge - en studiebog (s. 225–254). Aarhus: Turbine.

Højholdt, A. (2016). Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.

Qvale, K. (2001). Sosialt arbeid med flyktningfamilier. I A. Fjell & M. Mohr (Red.), Foreldrearbeid i praksis (s. 176–206). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Villumsen, A. M. (2016). Tværprofessionelt samarbejde - Viden, begreb og praksis. I J. H. Lund (Red.), Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge - en studiebog (s. 17–38). Aarhus: Turbine.

www.dengodemodtagelse.dk – Her kan du læse om, hvordan man på tværs af professioner og myndighedsområder i kommunen forbereder og gennemfører den gode modtagelse af nyankomne flygtninge.

Hvis du søger inspiration til at udvikle det tværprofessionelle samarbejde omkring udsatte familier, kan du med fordel besøge hjemmesiden: http://nububupt.dk/

Øvelse: Værd at tænke over - om målgruppen

Gruppen af flygtninge-/indvandrerfamilier består af mange forskellige slags familier med forskellige baggrunde, migrationshistorier og fremtidsplaner. Det kan have betydning på, hvilken grad af tværprofessionelt samarbejde, der giver mening. Få her er spørgsmål til refleksion over målgruppen. 

Øvelse: Kortlæg det professionelle netværk omkring en nyankommen familie

Denne øvelse kan hjælpe jer med at identificere de professionelle og frivillige aktører, som er involveret i at støtte den nyankomne flygtninge-/indvandrerfamilies etablering af et nyt liv i kommunen.

Koordinatorens opgaver

Beslutter man sig for det tværprofessionelle helhedsorienterede samarbejde, så kræver det en koordinator. Se her, hvad koordinatorens opgaver er. 

Læs hvordan de gør i Skive

I Skive arbejder man med en model omkring den udsatte familie, som betyder, at man i visse tilfælde gået fra 11 professionelle, der arbejdede ud fra 5 forskellige handleplaner, til 4 professionelle, der arbejder ud fra én fælles handleplan. Få inspiration fra Skive Kommune her. 

Redskab: Inddragelse af forældreperspektivet

Det er vigtigt at få forældrenes eget perspektiv med ind i det tværfaglige samarbejde om familien. Få her et redskab til at inddrage forældrenes perspektiv.