forældredialog

Sådan gør I dialogen åben

Kommunikationen med forældre, der taler et andet sprog, kan nemt blive til information og praktiske beskeder. Få inspiration til, hvordan I åbner dialogen til gavn for børnene.

Af Ulla Kofoed - lektor - UCC 11/05/2017

Det har så stor betydning for forældresamarbejdet, hvordan samtaler mellem lærere, pædagoger, dagplejere og forældre håndteres. En eksplorativ tilgang til dialog og kommunikation kan sikre, at samtalerne ikke kun er envejskommunikation og praktiske beskeder – også selvom forældrene måske ikke taler dansk.

En eksplorativ tilgang til dialogen betyder, at man ikke kun udveksler informationer. Lærere, pædagoger og dagplejere må skabe mulighed for, at alle parter kan engagerer sig kritisk, og konstruktivt i hinandens ideer. Det eksplorative kan også handle om, hvordan de professionelle indgår i dialog med forældrene på en sådan måde, at de får indblik i forældrenes erfaringsverden og vidensressourcer.

Her på siden kan I finde viden og værktøjer, der kan støtte jer I at gøre samtalen med forældrene åben og eksplorativ med fokus på, at børnene skal udvikle sig, lære og trives.

Start med at læse den faglige artikel herunder og gå derpå på opdagelse i redskaber og viden.

Du kan også finde mere inspiration til planlægning i temaet Fællesskabsdidaktik

  Artikel: Eksplorativ dialog og kommunikation
  • Derfor er den eksplorative dialog vigtig
  • Trin 1:  Sådan anerkender I børn og forældre
  • Trin 2: Barnets bog – Sådan gør I barnets oplevelser synlige
  • Trin 3: Sådan inviterer I til dialog
  • Trin 4: Sådan  sikrer I, at alle forstår, hvad der bliver sagt
  • Sådan skaber I planlægning og struktur omkring dialogen
  Yderligere inspiration om dialog med forældre
  Case (skole): Hindringer for dialog og samarbejde

  Her er et eksempel, der viser, hvordan manglende overvejelser over skriftlig kommunikation, indhold og organisering kan medvirke til at hindre dialog og samarbejde mellem forældre og de fagprofessionelle. 

  Redskab: Barnets bog

  Når I skal i dialog med de nyankomne forældre om deres barns trivsel, udvikling og læring, så kan Barnets bog være en hjælp. Få inspiration til at bruge den som et dynamisk redskab, der kan være et fælles omdrejningspunkt for dialog mellem forældre og professionelle.

  Eksempel: Inddragelse af forældrene i børnenes sproglige udvikling

  Hvilke ord og begreber skal børnene lære i et forløb i daginstitution eller skole? Se  et eksempel på hvordan forældrene kan tænke med ind i forløbet gennem en konkret opgave, som barnet får med hjem

  Redskab: Planlægningsskema til forældreinddragelse i temaforløb

  Her får du et planlægningsskema til forældreinddragelse i barnets trivsel, udvikling og læring i et temaforløb.

  Case: Organisering af eksplorativ dialog

  Læs et eksempel fra en skole på, hvordan organisering kan have stor betydning for den eksplorative dialog. 

  Øvelse: Planlægning af eksplorativ dialog til forældrearrangement

  Når I skal planlægge et forældrearrangement, hvor flere eller alle forældre inviteres med, vil det være nødvendigt at overveje, hvordan I kan tilrettelægge samtaler, der styrker dialog og erfaringsudveksling mellem forældrene.Se et eksempel på, hvordan I kan gøre.