Modtagelse

Mødet med den nye familie

En god modtagelse af den nyankomne familie kan skabe en vigtig relation til forældrene og dermed lægge grunden for, at barnet kommet til at trives, udvikle sig og lære. Få inspiration til, hvordan I planlægger og gennemfører det første møde med familien.

Af Birgitte Laursen - VIA UC 11/05/2017

Der ligger en vigtig opgave i at få skabt et fælles fundament for samarbejdet mellem nyankomne forældre og dagplejere, pædagoger og lærere i barnets dagtilbud eller skole. Fundamentet skal bygge på fælles tillid til og forståelse af, hvordan samarbejdet kan foregå i såvel den første tid som helt generelt.

Relationen mellem de professionelle og forældrene har stor betydning for samarbejdet mellem parterne og ligeledes for barnet og dets individuelle udvikling. De fagprofessionelle må derfor arbejde på at etablere samarbejdsrelationer og -kulturer, som gennemgående er kendetegnet af åbenhed, gennemsigtighed og overskuelighed. 

Allerede ved det allerførste møde mellem forældrene og skolen eller dagtilbuddet begynder disse relationer at danne sig, og jeres refleksioner og overvejelser om mødet kan være med til at lægge grundlaget for et godt forældresamarbejde og invitere til dialog med de nyankomne forældre fremover.

I materialet på denne side kan du få inspiration til den professionelles første møde med familien. Start med at læse den faglige artikel om den gode modtagelse og gå derpå på opdagelse i redskaber og værktøjer.

   

  Faglig artikel: Mødet med den nye familie
  • Derfor er det første møde vigtigt
  • Det kan du overveje inden mødet
  • Sådan forbereder du det første møde
  • Vælg information til familien med omhu
  • Når forældrene ikke taler dansk
  • Sådan samler I op på aftaler fra mødet
  • Sådan kan I involvere de andre forældre gennem forældrefællesskaber
  Grupper af nyankomne flygtninge og indvandrere

  Den enkelte nyankomne families specifikke migrationshistorie, udfordringer, ressourcer og fremtidsperspektiver har indflydelse på forudsætningerne for deltagelse i forældresamarbejdet. Få her et overblik over forskellige grupper af nyankomne familier.

  Redskab: Invitation til eksplorativ dialog

  I modtagelsesfasen er der mange informationer, der skal gives fra den fagprofessionelle til forældrene, og risikoen er, at kommunikationen kun går den ene vej. Dette redskab giver jer inspiration til, hvordan I også starter og fastholder den åbne dialog. 

  Redskab: Barnets bog

  Når I skal i dialog med de nyankomne forældre om deres barns trivsel, udvikling og læring, så kan Barnets bog være en hjælp. Få inspiration til at bruge den som et dynamisk redskab, der kan være et fælles omdrejningspunkt for dialog mellem forældre og professionelle.

  Case: Barnets bog i dagtilbud

  Barnets bog er et redskab til at fastholde, synliggøre og tale om barnets trivsel, udvikling og læring, men det er også et redskab til at tale om, hvilke strukturer barnet indgår i og til at synliggøre hvor og hvordan barnet fx sover, spiser og leger.