Seniorpartnerskabet

Seniorpartnerskabet skal give flere lyst og mulighed for at blive længere i jobbet

Hvordan får flere seniorer i kommunerne lyst og mulighed for at arbejde længere? Det vil et nyt Seniorpartnerskab mellem KL og Forhandlingsfællesskabet finde løsninger på.

Af Bettine Romme Andersen 02/06/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Hvis nogle af de medarbejdere, der er ved at nærme sig pensionsalderen, får lyst til og mulighed for at blive lidt længere i arbejde, vil det være en del af løsningen på de rekrutteringsudfordringer, som flere velfærdsområder oplever.

- Allerede nu ved vi, at der på flere kommunale områder er mangel på medarbejdere; mindre årgange, flere ældre. Det er ikke kun et problem i forhold til den velfærd, vi kan levere – det går også udover arbejdsmiljøet og vilkårene for de medarbejdere, vi har i dag. Desuden er det dobbeltærgerligt, at vi ofte siger for tidligt farvel til nogen af de mest erfarne medarbejdere. Det skal vi gøre noget ved, siger Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet.

Et godt og langt seniorarbejdsliv

Seniormedarbejdere spiller en vigtig rolle på de kommunale arbejdspladser. Deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven, så en senere tilbagetrækning er relevant for alle medarbejdere og arbejdspladser - og et vigtigt bidrag til fremtidens velfærd.

En styrket indsats på området skal derfor give medarbejdere tæt på pension både lyst og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet.

- Kommunerne står over for en enorm rekrutteringsudfordring, og fastholdelse af flere ældre, erfarne medarbejdere er en vigtig brik i at løse den udfordring. Mange kommuner er godt i gang og arbejder allerede målrettet på, at flere medarbejdere får lyst til og mulighed for at blive længere. Og med Seniorpartnerskabet sætter vi nu yderligere skub under den dagsorden ved i fællesskab at dele viden, erfaringer og sammen finde de løsninger, der skal til for, at man lokalt kan gøre en forskel, siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Seniorpartnerskabet er for alle kommuner

Allerede i dag arbejder kommunerne med at give flere medarbejdere lyst til og mulighed for at gå op i tid, og med Seniorpartnerskabet sætter KL og Forhandlingsfællesskabet fokus på endnu en løsning på at afhjælpe manglen på arbejdskraft, ved at flere kan blive længere i arbejde.

Seniorpartnerskabet er for alle kommuner, både dem som allerede er kommet godt i gang med en seniorindsats, og for dem som først skal til at begynde.

Partnerskabet tilbyder et faciliteret udviklingsforløb, der skal give inspiration, erfaringsudveksling og værktøjer til et langt og godt arbejdsliv for alle medarbejdere.

Det får I ud af at blive en del af partnerskabet
  • Et sammenhængende udviklingsforløb faciliteret med ekstern bistand bestående af tre hele udviklingsdage og tre kortere digitale møder henover det næste år
  • Et fornyet blik på hele processen fra drøftelse af kommunens seniorindsats i HovedMED til kulturen på arbejdspladsen, over seniorsamtalen til de nye rammer for arbejdslivet
  • Inspiration, nye perspektiver og viden om seniorindsatsen
  • Mulighed for at dele jeres erfaringer og hente viden fra andre kommuners arbejde med seniorindsatsen
  • Både nuværende og kommende medarbejdere ser, at I arbejder aktivt med at give seniormedarbejdere lyst til og mulighed for at blive længere i arbejde, end tilfældet er i dag
  • Konkrete værktøjer til jeres daglige arbejde med seniorindsatsen, som er udviklet med udgangspunkt i jeres behov og i de muligheder og udfordringer, I kender fra hverdagen
  • Et udviklingsforløb som understøtter jeres processer. I er med til at skabe udviklingsdagene; vi tager udgangspunkt i det, som I har brug for, så I kan lykkes med seniorindsatsen – og vi har blik for de forskellige medarbejdergrupper og arbejdspladser, som I repræsenterer
Kontakt Seniorpartnerskabet

Har I spørgsmål til Seniorpartnerskabet, kan I kontakte:

Nanna Vinkel, KL, på navi@kl.dk eller

Martin Møland Nielsen, Forhandlingsfællesskabet, mmn@forhandlingsfaellesskabet.dk

Seniorpartnerskabet