kompetencematchprofilen

Tanja coacher unge så de finder deres kompetencer

Tanja Bjerager hjælper som mentor i Furesø Kommune uddannelsesparate unge med at finde den helt rette hylde - i job eller på en uddannelse.

Af Irene Aya Schou 15/05/2018
Fremfærd

Hvordan ser arbejdsopgaverne ud på fremtidens jobcenter, og hvilke kompetencer skal i spil for at løse dem? Vi har spurgt fire medarbejdere, der repræsenterer seks faglige profiler. Tanja Bjerager er mentor i Furesø Kommune og repræsenterer kompetencematchprofilen.

Hvorfor passer du godt ind i kompetencematchprofilen?

I mit arbejde med unge uddannelsesparate under 30 år er jeg både mentor og sagsbehandler. Vi har i mange år haft et samarbejde med erhvervsskolen i et brobygningsprojekt, hvor vi hjælper de unge ind i et uddannelses- eller praktikforløb. Min opgave som mentor er at få de unge godt i gang, sikre at de møder op til tiden og får indleveret de rigtige papirer i forhold til den ydelse, de får. På mentordelen afdækker vi, hvad de ved, og hvordan de ser kravene - nogle gange har de andre forestillinger om, hvordan tingene fungerer. Vi taler om fremtoning og spilleregler på arbejdspladsen, nogle har angst og social fobi. De har brug for at lære, hvordan man bygger sit selvværd op. Der er meget coaching i mit job, ja næsten samtaleterapi, uden at det bliver behandling. Den tætte en-til-en relation er vigtig, og jeg har altid interesseret mig meget for kommunikation, og hvordan man motiverer andre og ændrer fortællingen om sig selv.

Hvordan bruger du disse kompetencer i det daglige arbejde?

Jeg bruger alle mine kompetencer hver dag. Der er ikke kun én coachingmetode. Relationen er den vigtigste, uden den kan man ikke rykke de unge. Det handler meget om at lytte til det, de har at sige. Jeg oplever, at de unge mangler at have en voksenfigur, som lytter til, hvad de går og tumler med, og som lytter til, hvad de har af behov, drømme og ønsker. Jeg forsøger at lytte og ud fra det opbygge en uddannelsesvej eller en jobmulighed. Vi tager ofte de unge med ud og besøge arbejdspladser og snakke med arbejdsgivere. Vi får kun positiv feedback. Det er vigtigt at få afstemt forventninger, og det med forventninger går begge veje. Derfor har vi også faste månedlige møder mellem jobcentret og en kreds af erhvervsledere i kommunen.

Hvilken uddannelsesvej har du taget for at få netop de kompetencer?

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med udviklingshæmmede i mange år. I Furesø Kommune har man valgt at ansatte mange forskellige faggrupper som mentorer, så det er bestemt intet problem at være pædagog. Jeg har desuden taget en del kurser i bl.a. coaching og supervision. Jeg har en NLP-uddannelse, jeg er familie- og ungecoach og har taget en supervisor-uddannelse gennem HK's Kompetencefond. Denne uddannelse bruger jeg i min funktion som intern supervisor. Jeg har også fået oplæring i anerkendende og systemisk coaching via jobcentret.

LÆS mere om kompetencematchprofilen

Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde?

Det er vigtigt for mig, at der er mange forskellige opgaver i mit arbejde, og at der hele tiden sker noget nyt. Det gør der heldigvis også i et jobcenter. Det er også vigtigt, at der hele tiden bliver tænkt nyt i forhold til systemerne. Gør vi noget, der ikke virker, så finder vi på noget andet. Der skal være stor fleksibilitet, ellers bliver det for firkantet. Vi er gode til at evaluere og sparre med hinanden i kollegagruppen. Og så er det selvfølgelig vigtigt for mig, at det går godt med de unge. Jeg bliver glad, når jeg ser, at de er startet på en uddannelse eller i et praktikforløb, som de holder fast i, fordi det lige er det rigtige for dem.

Hvilke fagligheder/kompetencer vil du gerne blive endnu bedre til i fremtiden?

Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til min kommunikation med andre mennesker. Kommunikation er vigtig i forhold til at kunne motivere andre og igennem samtaler få åbnet for, at de får et andet billede af sig selv. Jeg kunne godt tænke mig mere viden om social færdighedstræning, fordi mange af de unge lider af angst og har brug for hjælp til at kunne færdes i det offentlige rum. Og så er jeg nysgerrig på kognitiv terapi og kognitiv coaching, der ser på, hvordan man ved at ændre tanker og antagelser kan ændre handlemønstre.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kompetencematchprofilen
kompetencematchprofilen
Om Tanja Bjerager

Alder: 45 år

Uddannelse: Pædagog fra Ballerup Seminarium, uddannet coach, supervisor, NLP

Stilling: Mentor i Ungeafdelingen i Furesø Kommune

Bopæl: Ølstykke

Basiskompetencer og fagprofiler
Om Faglige profiler i fremtidens beskæftigelsesindsats
Fremfærd Borger

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og drives af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Rækken af reformer på beskæftigelsesområdet, stiller hver gang nye krav til medarbejdere og ledere i jobcentre. Reformerne har haft fokus på forskellige ting og har krævet forskellige kompetencer af medarbejdere og ledere. Få steder har man haft et samlet overblik over de krav, som disse forandringer stiller til medarbejdernes fagligheder og kompetencer, og dermed mangler der et fælles grundlag for at arbejde strategisk med kompetenceudvikling i det enkelte jobcenter.

Projektet har afdækket hvilket fagligheder og kompetencebehov, der er brug for nu og i et fremtidigt perspektiv. Det er blevet til en serie af basiskompetencer og fire faglige profiler, som I kan bruge som oplæg til drøftelser om kompetencer i jeres jobcenter.