Kompetenceprofilen

Kompetencematchprofilen

Kompetencematchprofilen løfter borgernes kompetencer, så de bedre matcher arbejdsmarkedets behov.

Af Fremfærd 12/09/2019
Fremfærd

Hvis den ledige borgere skal tættere på beskæftigelse, så skal indsatsen stemme overens med arbejdsmarkedets krav og behov. Medarbejdere med kompetenceprofilen har viden om at udvikle ledige borgeres kompetencer, og de kan omsætte den til effektive indsatser.

Det kræver en profil med relevante faglige forudsætninger at sikre kompetenceudvikling af ledige, der matcher både virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og den lediges egne interesser og styrker. Denne faglige profil ser for eksempel, hvilke kompetenceløft der er relevante for borgerne og for de virksomheder, de skal ud i, eller den driver brobygningsaktiviteter til uddannelsesområdet baseret på viden om både uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet. 

Kompetencematchprofilen kort fortalt
  • Skal kende arbejdsmarkedets behov, krav og muligheder
  • Skal kende uddannelsessystemet og mulighederne i det
  • Skal kunne identificere relevante kompetencer hos borgeren
  • Skal kunne identificere relevante kompetenceløft i forhold til arbejdsmarkedets behov

Kompetencerne kan man have på forskellige niveauer, som kan strække sig fra, at have viden om, til at være ekspert på området. 

Sådan bruger I profilerne

Fagprofilerne er ikke en opskrift eller en vejledning, men skal ses som et oplæg til drøftelser mellem ledere og medarbejdere i det enkelte jobcenter.

Grundlaget for drøftelserne er en serie basiskompetencer. Med dem foran jer, kan I tale om, hvilke basiskompetencer I mener, at medarbejderne som en samlet gruppe skal have hos jer, og hvordan det giver mening at bygge oven på basiskompetencerne med mere specialiserede fagprofiler.

Profilerne kan I gøre til jeres egne gennem drøftelser af, hvad der giver mening i netop jeres jobcenter eller i jeres enhed. En sådan drøftelse kan også handle om hvilke kompetencekrav og faglige profiler, der allerede er i medarbejdergruppen. Projektet er samlet set en inspiration til denne proces, og I kan omforme profilernes forskellige elementer, så det passer ind i jeres virkelighed. 

Læs mere om, hvordan I kan bruge fagprofilerne

Kompetencematchprofilen: Tanja coacher unge
Kompetencematchprofilen
Basiskompetencer og fagprofiler