Se webinar: Skab psykologisk tryghed og øg læringslysten

Læringslyst og psykologisk tryghed hænger uløseligt sammen. Få tips til, hvordan I øger motivationen for at lære.

Af Den opsøgende indsats 12/02/2024

På arbejdspladser, hvor medarbejdere har lyst at sætte deres faglighed i spil og lære nyt, er der ofte en høj grad af psykologisk tryghed med tillid til at fejle og tale højt om tvivl og vanskeligheder. Samtidig er der klarhed om opgaveløsningen, rollefordelingen og forventningerne til hinanden. 

Men hvordan kan både ledere og medarbejdere være med til at skabe en tryg kultur, der gør, at alle får lyst til at lære og udvikle sig?

I dette webinar giver Lotte Hüttel og Freja Stevenson, konsulenter i Den opsøgende indsats, ordet til tre personer, som deler ud af deres erfaringer med og viden om læringslyst og psykologisk tryghed.

Du møder:

  • Mie Grønlykke, organisations- og udviklingskonsulent i Rubato APS, som fortæller, hvordan organisationer, ledere og medarbejdere i fællesskab kan skabe en psykologisk tryg kultur, som understøtter lyst til læring. Hun giver også konkrete tips til samtaleteknikker, der kan være med til at øge motivationen for og lysten til at lære og udvikle sig.
     
  • Dorthe Anker, leder, og Ann Bettina Mathiesen FTR, fra Nyborg Kommunale Dagpleje fortæller, hvordan de har arbejdet med at øge den psykologiske tryghed i dagplejen bl.a. gennem en målrettet indsats for at skabe en kultur, hvor det er ok at tale højt om det, der bøvler og er svært.

På webinaret får du også mere viden om muligheder og rammer for uddannelse og kompetenceudvikling samt om Den opsøgende indsats nye tilbud om gratis workshops, som kan hjælpe læringslysten på vej på jeres arbejdsplads.

Styrk jeres kompetenceudvikling med et skræddersyet workshopforløb

Er I en kommunal arbejdsplads med medarbejdere på FOA og 3F-overenskomster, og har I fokus på uddannelse og kompetenceudvikling?  Så har I mulighed for at få et gratis, skræddersyet workshopforløb hos jer.

Den opsøgende indsats tilbyder at understøtte jer i jeres uddannelses- eller kompetenceudviklingsforløb, hele vejen fra beslutningen om indsatsen skal tages, og til medarbejderen kommer tilbage og skal forankre ny viden og kompetencer på arbejdspladsen.

Læs mere om workshopforløbet her

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling