Medarbejder: Kursus giver bedre hygiejne og større arbejdsglæde

Rengøringstekniker Gitte Højriis gør til daglig rent på en skole i Aalborg. Sammen med sine kolleger har hun været på efteruddannelse, og det var en god oplevelse. Hør hendes historie.

Af Irene Aya Schou 31/05/2021
3F,
FOA,
KL

Puljen Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, der har været ansat i kommunen i minimum to år og som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse.

I denne video møder du en leder og en medarbejder, der fortæller om, hvorfor det er vigtigt med opkvalificering og hvordan efteruddannelse skaber mere glæde i arbejdslivet.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Sådan finder du mere viden om Ufaglært til faglært

Puljen Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. 

For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært og være fyldt 25 år og have været ansat i mindst to år i kommunen. 

En ansat på en FOA og 3F-overenskomst kan få tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond har konsulenter, som er klar til at hjælpe arbejdspladserne med argumenter for at gå i gang, med at tilrettelægge en proces og en drejebog for at efteruddanne fra ufaglært til faglært, lige som de kan fortælle om støttemuligheder og vejlede i, hvordan der søges.

Kontakt fonden her: Den Kommunale Kompetencefond – Kontakt eller kontakt Jette Bakkedal, jeba@kl.dk, tlf: 4087 1505.