Helhedsprofilen

Chopi sikrer koordination og sammenhæng i borgerens indsats

Fastholdelseskonsulent i Aarhus Kommune, Chopi Ata Salih, har rollen som tovholder og sikrer en koordineret indsats i forhold til bl.a. arbejdsgiver, egen læge, a-kasse, mentor, bostøtte og andre afdelinger i kommunen.

Af Irene Aya Schou 15/05/2018
Fremfærd

Hvordan ser arbejdsopgaverne ud på fremtidens jobcenter, og hvilke kompetencer skal i spil for at løse dem? Vi har spurgt fire medarbejdere, der repræsenterer seks faglige profiler. Chopi Ata Salih er fastholdelseskonsulent i Aarhus Kommune og repræsenterer helhedsprofilen.

Hvorfor passer du godt ind i helhedsprofilen?

I mange år har jeg som jobkonsulent siddet med borgere, som modtager sygedagpenge. Inden de kommer hos os i jobcentret, har en lang række parter måske været inddraget bl.a. arbejdsgiver, egen læge, a-kasse, fagforening, mentor, bostøtte eller andre afdelinger i kommunen. Min rolle er at dokumentere, at de er berettiget til den ydelse, de får, og hjælpe dem videre ud på arbejdsmarkedet f.eks. tilbage i arbejde eller afklare arbejdsevne/funktionsevne. Jeg har brug for at indsamle dokumentation, der skal bruges i den videre afklaring. Her gælder det om at tage kontakt til de forskellige parter i sagen og etablere et samarbejde. På den måde er jeg tovholder på det hele. Det er meget tidskrævende at være den, der samler alle tråde, og man er meget afhængig af hinanden. Og for borgeren kan det opfattes som kontrol, at jeg tager kontakt til alle mulige. Her er det vigtigt at italesætte over for borgeren, hvorfor jeg f.eks. tager fat i familieafdelingen, selvom de synes, det er irrelevant, når det nu bare handler om f.eks. en fysisk skavank.

Hvordan bruger du disse kompetencer i det daglige arbejde?

Det handler meget om kommunikation. Jeg bruger mail, men også telefon for at få fat i de relevante parter og arrangere et fælles møde, hvor borgeren er tilstede. Det er ikke altid, det lykkedes at få familieafdelingen med, for de har også travlt. Også egen læge har travlt, men så tilbyder jeg, at borgeren og jeg kommer forbi klinikken og taler med lægen der. Det giver en bedre dialog at mødes fremfor at kommunikere på skrift. Der er mange ting, der afklares hurtigt, når man er i øjenhøjde. Og det giver noget andet, at borgeren taler direkte med lægen, fremfor at jeg siger: ”Din læge siger, at…..” Det kræver meget tid og planlægning at være ude af huset, og man skal ikke være bange for at overskride den andens faglighed, for vi ønsker alle det samme nemlig at hjælpe borgeren. Koordinering er vigtig, fordi alle sten skal ryddes af vejen, så borgeren kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis borgeren døjer med noget helbredsmæssigt, er det afgørende at finde ud af, hvori begrænsningen består og se på, om de kan vende tilbage med støtte f.eks. mentor støtte, personlig assistance eller et hjælpemiddel.

LÆS mere om helhedsprofilen

Hvilken uddannelsesvej har du taget for at få netop de kompetencer?

Jeg har en socialrådgiveruddannelse og har desuden taget kurser i rehabilitering og beskæftigelsesindsats samt kommunikation, motivation og vejledning. Det er to forskellige moduler i diplomuddannelsen. I Aarhus Kommune varetager jeg også en funktion, der hedder mentorkoordinator.

Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde?

Det vigtigste er at matche i forhold til borgerens behov og de muligheder, der er. Jo mere, man spørger ind til problematikken, jo bedre kan man løse sin opgave. Vi har mange med stress og depression, og her er det en udfordring, at vi ikke kan henvise til eksempelvis psykologhjælp, fordi det ligger udenfor beskæftigelsessystemet. Jeg har været med i TTA- projektet, hvor vi i jobcentret arbejdede tværfagligt i teams med en psykolog, en psykiater, en fysioterapeut og en virksomhedskonsulent. Det fik jeg meget ud af, bl.a. fordi jeg kunne tilbyde sygemeldte samtale med psykiater eller psykolog. Her kunne det være en fordel at bløde grænserne op mellem beskæftigelsessystemet og behandlingssystemet. De to systemer skal gå hånd i hånd, for at vi kan hjælpe borgeren optimalt.

Hvilke fagligheder/kompetencer vil du gerne blive endnu bedre til i fremtiden?

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde mere tværfagligt f.eks. med psykolog, fysioterapeut og psykiater og samtidig have et bedre kendskab til arbejdsmarkedet. Vi arbejder i Aarhus Kommune på en virksomhedsstrategi - at komme endnu tættere på virksomhederne - og det er også én af grundene til, at jeg for nylig har søgt ny jobfunktion som fastholdelseskonsulent, hvor jeg har bedre mulighed for at komme ud på arbejdspladserne. På en arbejdsplads er der et hav af funktioner, der kan varetages af mange forskellige mennesker med forskellige skavanker. Jeg er nødt til at se med egne øjne, hvilke muligheder der er.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om Chopi Ata Salih
chopi

Alder: 36 år

Uddannelse: Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus (i dag VIA University)

Stilling: Fastholdelseskonsulent i Aarhus Kommune

Bopæl: Aarhus

Basiskompetencer og fagprofiler
Om Faglige profiler i fremtidens beskæftigelsesindsats
Fremfærd Borger

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og drives af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Rækken af reformer på beskæftigelsesområdet, stiller hver gang nye krav til medarbejdere og ledere i jobcentre. Reformerne har haft fokus på forskellige ting og har krævet forskellige kompetencer af medarbejdere og ledere. Få steder har man haft et samlet overblik over de krav, som disse forandringer stiller til medarbejdernes fagligheder og kompetencer, og dermed mangler der et fælles grundlag for at arbejde strategisk med kompetenceudvikling i det enkelte jobcenter.

Projektet har afdækket hvilket fagligheder og kompetencebehov, der er brug for nu og i et fremtidigt perspektiv. Det er blevet til en serie af basiskompetencer og fire faglige profiler, som I kan bruge som oplæg til drøftelser om kompetencer i jeres jobcenter.