Skarp på kerenopgaven

Bliv skarp på kerneopgaven

Kan jeres kerneopgave dækkes på andre måder end gennem de ”produkter" og services, som I leverer i dag? Få ideer til, hvordan jeres måde at løse opgaven på kan nytænkes, og hvordan jeres ydelser kan forbedres for at dække borgernes behov bedst muligt.

Af Personaleweb 19/11/2014
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Brug værktøjet:

  • Drøft og definer kerneopgaven, så alle er klar over, hvad den er
  • Brug definitionen af kerneopgaven til at udfordre måden, I leverer jeres ydelser på
  • Vælg og iværksæt handlinger, som forbedrer kerneopgaveløsningen

Du kan downloade og printe værktøjet i højre side af denne artikel. Det kan med fordel kombineres med Kulturtermometret. 

Gå videre til trin 3: Fokus på effekter

Erfaringer fra arbejdspladserne

 

'Al nytænkning bør tage udgangspunkt i borgerens behov. Ellers kan man lige så godt lade være. Det er først, når vi er enige om værdien for borgerne, at vi realiserer ideerne.'

Grethe Jørgensen, Centerleder, Plejecenteret Othello, Fredericia'. 

Læs mere om Plejecenteret Othello

 

 

 

 

 

Se de seks trin til fornyelse

Ovenfor kan du downloade det værktøj, der passer til Trin 2: Bliv skarp på kerneopgaven i en enkelt fil. I filen finder du også en vejledning og et udfyldt eksempel.

Du kan også klikker dig videre i de øvrige værktøjer neden for og møde nogle af de arbejdspladser, der har deltaget i udviklingen. 

Introside: Seks trin til fornyelse

Trin 1: Skab rammer for nytænkning

Trin 2: Bliv skarp på kerneopgaven

Trin 3: Fokuser på effekter

Trin 4: Gør det nærværende

Trin 5: Praktiser nye tiltag

Trin 6: Kommuniker værdien

Erfaringer: 

En række arbejdspladser har givet inspiration til værktøjerne. Læs her, hvordan fem arbejdspladser har arbejdet med fornyelse.

Gladsaxe Skole: Vi nedlagde lærerværelset

Plejecenteret Othello, Fredericia: Vi indførte en god dag ved egen kraft

Søndermarksskolen, Frederiksberg: Vi udviklede udeskole i byrummet

Støttecenteret, Handicapområdet, Hedensted: Vi holder ugentlige teammøder

Daginsitutionen Skovtrolden, Næstved: Vi har udviklet et laboratorium