Fokus på effekter

Fokus på effekter

Overvej, hvordan der skabes mest mulig værdi, når I vælger de indsatser, som skal gennemføres. Hvilke mål og effekter vil I have ud af fornyelsen? Og husk at gøre jer tanker om, hvordan I måler, at værdien er blevet realiseret.

Af Personaleweb 19/11/2014
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Brug værktøjet:

  • Definer målgruppen for det innovative tiltag
  • Fastlæg hvordan det innovative tiltag skaber værdi for målgruppen
  • Beskriv hvordan værdien, der bliver skabt, bedst kan måles
  • Gennemfør det innovative tiltag, så værdien bliver målt og brugt til at sikre effekten med

Du kan downloade og printe værktøjet i højre side af denne artikel. Det kan med fordel kombineres med Kulturtermometret. 

Gå videre til trin 4: Gør det nærværende

Erfaringer fra arbejdspladserne

 

'Vores medarbejdere får mange gode ideer til nyskabelser. Men det vigtigste er, at borgerens ønsker og drømme om ”en god dag ved egen kraft” er i centrum.  For så kommer motivationen helt af sig selv. Vores opgave er at støtte op om ønskerne og hjælpe med at sætte realistiske mål.'

Grethe Jørgensen, Centerleder, Plejecentret Othello, Fredericia Kommune 

Læs mere om Plejecentret Othello

 
Se værktøjet 'Trin 3: Fokus på effekter'

Her kan du downloade det værktøj, der passer til Trin 3: Fokus på effekter i en enkelt fil. I filen finder du også en vejledning og et udfyldt eksempel.

 

De seks trin til fornyelse og andres erfaringer

Klik dig videre i de øvrige værktøjer neden for og møde nogle af de arbejdspladser, der har deltaget i udviklingen. 

Introside: Seks trin til fornyelse

Trin 1: Skab rammer for nytænkning

Trin 2: Bliv skarpere på kerneopgaven

Trin 3: Fokus på effekter

Trin 4: Gør det nærværende

Trin 5: Praktiser nye tiltag

Trin 6: Kommuniker værdien

Erfaringer: 

En række arbejdspladser har givet inspiration til værktøjerne. Læs her, hvordan fem arbejdspladser har arbejdet med fornyelse.

Gladsaxe Skole: Vi nedlagde lærerværelset

Plejecenteret Othello, Fredericia: Vi indførte en god dag ved egen kraft

Søndermarksskolen, Frederiksberg: Vi udviklede udeskole i byrummet

Støttecenteret, Handicapområdet, Hedensted: Vi holder ugentlige teammøder

Daginsitutionen Skovtrolden, Næstved: Vi har udviklet et laboratorium