Nicolai Kjems

Ledere: Nysgerrighed og inddragelse er nøglen til god faglig ledelse

97 ledere og medarbejdere fra 12 kommuner bruger i disse måneder ressourcer og tid på at diskutere, hvad god faglig ledelse er på ældreområdet. Mød to af lederne her.

Af Irene Aya Schou 24/08/2021
Fremfærd

- Jeg spurgte i min egen organisation, både de ledere, der refererer til mig og i den helt store ledergruppe på knap 50 ledere, om de havde energi på at gå ind i projektet om faglig ledelse, og der kom en rungende klar tilbagemelding: "Det har vi i den grad."

Tager afsæt i kompleksiteten på ældreområdet

Nicolai Kjems, centerchef for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune, har ikke problemer med at svare på, hvorfor hans kommune som én af 12 kommuner er gået med i Fremfærd-projektet "Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet" - et projekt, der har til formål at styrke den faglige ledelse på ældreområdet.

- Det er vildt energigivende at være med, fordi projektet tager afsæt i den kompleksitet, der udspiller sig, når man kommer tæt på den borgernære velfærd. Vi får perspektiver og sprog for, hvad god faglig ledelse egentlig er, og vi får øje på faglig ledelses mange ansigter, lyder det fra Nicolai Kjems.

"Faglig ledelse er noget vi bokser med"

Fra Hvidovre Kommune deltager i alt 10 ledere og medarbejdere. De er i mindre grupper blevet interviewet af forsker Thorbjørn Fejerskov og skal på en workshop i begyndelsen af september omsætte erfaringer, cases og refleksioner til pejlemærker for god ledelse, der kan præsenteres på Ældretopmødet den 16. september.  

Projektet giver deltagerne tid og rum til at reflektere over, hvordan man bedriver god faglig ledelse på ældreområdet, og det er der brug for, mener Nicolai Kjems.

- Faglig ledelse er virkelig noget, vi bokser med og noget, vi er enormt nysgerrige på, for hvad er faglig ledelse egentlig for en størrelse? Er der tale om, at en bestemt profession skal varetage faglig ledelse? Er der tale om nogle bestemte rammer, der skal være til stede? Er der tale om noget, vi skal efterspørge hos vores medarbejdere?, siger han.

LÆS OGSÅ: Nyt partsprojekt skal styrke den faglige ledelse på ældreområdet

Nysgerrighed på andre faggrupper

For Nicolai Kjems er nysgerrighed og nærvær nøgleord, når det gælder god faglig ledelse på ældreområdet. Desuden fylder det tværprofessionelle samarbejde meget. Både som leder og medarbejder skal man være i stand til at se forbi sin egen faglighed og forstå, hvordan alle faggrupper bidrager ind til kerneopgaven.

- Man skal med afsæt i sin egen profession formå at være nysgerrighed på at navigere i det tværprofessionelle felt – og være opmærksom på, at det er dilemmafyldt. Professioners forskellighed over for den kompleksitet, det er at samarbejde i et felt af mange interesser bl.a. borgere, pårørende, professioner, ledelsesstrukturer. Det er det, der optager lederne allermest, siger han.

Flerfaglighed i Gladsaxe

På Seniorcenter Bakkegården, et demenscenter med 107 plejeboliger i Gladsaxe Kommune, er leder Mette Thoms ligeledes glad for at deltage i projektet og få mulighed for at diskutere faglig ledelse med lederkolleger og medarbejdere. 

For hende er tillid og medarbejderinddragelse nøgleord.

- Medarbejderinddragelse flytter helt utrolig meget, når man forsøger at få fag og ressourcer til at gå op i en højere enhed. Medarbejdere ved godt, hvad de laver. Når de er uddannet, udnytter de deres viden, og vi opnår ting, vi som ledere ikke kan opnå alene, siger Mette Thoms.

LÆS OGSÅ: Spørgsmål til forskeren om faglig ledelse på ældreområdet: Derfor brænder de for det

Medarbejderne har praktisk ledelsesansvar

Bakkegården arbejder med flerfaglighed, hvilket betyder, at administration, køkken-, service- og rengøringspersonale har daglige gøremål med beboerne og inddrages i kerneopgaven i lighed med social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og ergoterapeuter.

Selvom service- eller køkkenpersonalet ikke løser deciderede plejeopgaver, deltager de på demenskurser mv. Medarbejdernes høje kompetenceniveau bidrager til, at alle tager ansvar for den fælles læring og høje faglighed, og dermed deltager alle faggrupper i at give beboerne den bedst mulige hverdag.

- Jeg kan aldrig løbe fra mit overordnede ledelsesansvar, men det bliver bare så meget skarpere og bedre, når medarbejderne bliver inddraget. Medarbejderne har ansvaret for den personlige ledelse men også for det tværfaglige samarbejde. Hvis de ikke er ansvarlige og respekterer det tværfaglige samarbejde, så er der meget, der bliver dårligere for beboerne, siger Mette Thoms.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

Nicolai Kjems har siden 2017 været centerchef for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune. Han er oprindelig uddannet sygeplejersker og har taget flere lederuddannelser. Han har bl.a. arbejdet på Bispebjerg Hospital og som sundheds- og forebyggelseschef i Furesø Kommune.

Kort om projektet 'Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet'

Formålet med projektet er at få tydeliggjort ledelsesopgaven i ældreplejen – herunder ledelsens rolle i forhold til at sikre en sammenhængende indsats af høj kvalitet. En del af arbejdet handler dermed om at afdække, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for faglig ledelse.

Projektet skal munde ud i en række pejlemærker. De foreløbige pejlemærker blev blandt andet diskuteret på Ældretopmødet den 16. september 2021 i Odense.

Partssamarbejdet Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet. Projektledelsen deles mellem KL, FOA og Sundhedskartellet. 

De 12 medvirkende kommuner er Hillerød, Gentofte, Ålborg, Sønderborg, Helsingør, Svendborg, Gladsaxe, Køge, Thisted, Hvidovre, Brønderslev og Ikast-Brande.

Læs projektbeskrivelsen

Læs flere artikler om projektet