hab-og-dromme-indsigt

Sådan arbejder I med at styrke jeres indsigt i borgerens håb og drømme

Bliv godt klædt på til at finde frem til borgerens håb og drømme

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Vi anbefaler, at ledelse og medarbejdere begynder med at forholde sig til nogle helt centrale spørgsmål om motivation og totalkommunikation. På den måde får I de nødvendige faglige, tekniske og analytiske kompetencer på plads og sikrer projektet den bedst mulige start.

Læs "Stop op før I starter" (pdf)

Den strukturerede proces omkring for-forståelse, indsamling af data og fortolkning kan med fordel involvere flere forskellige parter og fagligheder, så flere perspektiver på borgerens kommunikation inddrages og kvalificerer fortolkningen. Den faste systematik i arbejdet kan med fordel understøttes af en række konkrete hjælperedskaber.

Hjælperedskaber i processen

En vedholdende nysgerrighed på borgerens håb og drømme skal udfoldes i hverdagen på botilbuddet, og undersøgelser vil oftest involvere mange samarbejdsparter omkring borgeren. Medarbejdere omkring borgeren skal i praksis sikre proces og fremdrift.

Vi anbefaler derfor, at I på botilbuddet helt indledningsvist organiserer arbejdet på en måde, som er hensigtsmæssig ift. botilbuddets kultur, og at rammer og rollefordeling er tydelig for alle involverede.

LINK: "Stop op før I starter"