Model for samtalen

Vejledende spørgsmål i arbejdet med at styrke indsigt i borgers håb og drømme

Her får du en række inspirationsspørgsmål, I kan bruge i samtalen med borgeren. Spørgsmålene understøtter det helhedsorienterede arbejde med fokus på borgernes ressourcer og behov.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Figuren ovenfor er et visuelt værktøj, der giver overblik over samtalens indhold. Inspiration fra Bosager i Sønderborg Kommune

 • Spørgsmålene bør benyttes i samtalen med borgeren; hvad end borger kan give svar verbalt eller på anden vis; qua personalets opmærksomhed på totalkommunikation
 • Spørgsmålene understøtter systematik i at arbejde helhedsorienteret med fokus på borgernes ressourcer og behov.
 • Spørgsmålene anvendes som et supplement til andre fagprofessionelle værktøjer, herunder faglige metoder til dialog med borger med funktionsnedsættelser

Kommunikation

Overvej hvilken kommunikationsform, der anvendes for at sikre, at det er borgerens håb og drømme, der tages udgangspunkt i. Borgere, uanset udviklingsniveau, kan kommunikere og danne samspil med andre mennesker. 

Personlige faktorer

 • På hvilke områder mestrer borger at tage initiativ og ansvar?
 • På hvilke områder oplever borger, at der er mulighed for forandringer og har tiltro til egne evner?
 • Hvor har borgeren et tilhørsforhold?
 • Hvordan vil borger beskrive sin arbejdsidentitet?

Sociale faktorer

 • Hvilke netværk har borger uden for hjemmet?
 • Hvor kan borger deltage i aktiviteter?
 • Hvordan håndterer borger egne grænser og får sagt fra?
 • Hvilke ønsker har borger om social kontakt/venner?
 • Hvordan oplever borger relationen til de pårørende?
 • Hvor føler borger sig som en del af samfundet?

Kompetenceløft

 • Hvordan oplever borger samarbejde med andre aktører?
 • Hvordan håndterer borger sin økonomi/post?
 • Hvordan klarer borger almindelig daglig livsførelse?
 • Herunder egne ønsker for udvikling.
 • Hvordan får borger formidlet sine overvejelser og gjort sig forståelig?
 • Herunder hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler der understøtter den kommunikative formåen.
 • Hvad er næste udviklingstrin i forhold til selvstændig levevis?

Livsstilsfaktorer

Hvilke ønsker har borger for at arbejde med sin egen sundhed? Der tages udgangspunkt i følgende begreber:

 • Socialt samvær
 • Kost og bevægelse
 • Rygning
 • Søvn
 • Generel trivsel
 • Alkohol
 • Seksuelle behov
 • Medicin
 • Misbrug

Nuværende og fremtidig tilbud

 • Hvordan oplever borger den indsats han/hun får?
 • Hvad er borgerens drømme til fremtidige tilbud?
 • Hvad er det første skridt mod borgerens drøm?

Andet

Prioritering af indsatser:

 • Hvordan føler borger sig set, hørt, forstået og taget alvorligt?
 • Hvad er borgers drøm (hvis alt kan lade sig gøre)
 • Hvilke udfordringer ønsker borgeren at prioritere, så der er fokus på max. 2 mål at arbejde med i en perioder?