Sådan arbejder vi tværfagligt: tre cases

Se eksempler på mødet mellem socialpædagoger og ergoterapeuters faglighed i konkrete situationer, og se hvordan faggrupperne kan supplere hinanden.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Se med i tre videoer og få en fornemmelse af, hvordan samarbejdet mellem faggrupper kan udspille sig i konkrete situationer.

Hvordan støtter vi borgeren i selv at kunne vaske sit tøj?

I eksemplet her kan du se, hvordan en socialpædagog og en ergoterapeut bringer deres fagligheder i spil sammen. Eksemplet illustrerer en tænkt situation med en borger, der ønsker at kunne vaske sit tøj selv.

Hvad skal der til for at forbedre borgerens spisning? 

Se, hvordan medarbejderne samarbejder om at hjælpe en borger til bedre at mestre spisning. I det opstillede eksempel har borgeren over et stykke tid tabt sig. Videoen viser, hvordan medarbejderne tilrettelægger en indsats for at hjælpe borgeren. Ergoterapeutens sans for struktur møder socialpædagogens erfaring med relationsarbejde.

Rod i tøjskabet: færre forstyrrende stimuli

En borger har brug for at få færre forstyrrende stimuli. I eksemplet ser du, hvordan en socialpædagog og en ergoterapeut i fællesskab finder en strategi for, hvordan de kan hjælpe borgeren til at få mere overskuelighed i tøjskabet.

 

Om projekt "Faglighed i fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Projektet sætter fokus på, hvad der skal til for at levere kvalitet i botilbud til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektet tager udgangspunkt i en række botilbud, der hver især har gjort sig gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af. På baggrund af denne best practice og forskning på området er der blevet udarbejdet anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Læs mere om baggrunden for projektet