Gry Segoli

Ny uddannelse om mennesker med udviklingshæmning og demens: Der er et stort behov

Demensunderviser Gry Segoli fortæller her om uddannelsen og om den læring, hun tager med fra Fremfærd-projektet ”Mennesker med udviklingshæmning og demens".

Af Sine Molbæk-Steensig 21/02/2022
Fremfærd

Gry Segoli fra Københavns Professionsskole står blandt andet for tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og afholdelse af temadage i Fremfærd-projektet "Mennesker med udviklingshæmning og demens". Vi har bedt hende fortælle om KP's nye uddannelse og de største udfordringer for det fremadrettede arbejde med opsporing af demens blandt mennesker med udviklingshandicap.

LÆS OGSÅ: Udviklingshæmning og demens: Nu ved og kan vi mere

Hvorfor har KP oprettet et diplommodul om mennesker med udviklingshæmning og demens?

- I forlængelse af Fremfærd-projektet er det blevet meget tydeligt, at der et vidensbehov og ikke mindst et behov for udvikling af kompetencer og færdigheder hos bl.a. socialpædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt ergo-, fysio- og psykomotorikteraputer.

Der er et særligt sæt problemstillinger, der knytter sig til mennesker, der både er født med et udviklingshandicap, og som udvikler demens. Deres demensudtryk bliver anderledes end det, vi ellers kender fra demensramte borgere, bl.a. fordi de i forvejen har sansemæssige forstyrrelser og kognitive udfordringer. 

Det er sådan, at en af de grundlæggende ting i demensplejen er, at man bygger videre på det liv, som den enkelte borger har levet, og her adskiller mennesker med udviklingshandicaps livshistorier og vilkår sig meget fra normalspektret. 

LÆS MERE om uddannelsen hos KP

Hvad ser du som den største udfordring for det fremadrettede arbejde med at styrke opsporing af demens? 

- Jeg er blevet overrasket over, i hvor høj grad strukturelle rammer kan spænde ben for de bedste løsninger. Der er en stor viden om demens ude i kommunerne, men den viden er forankret i sundhedsforvaltningerne. Og så er der en kæmpe viden om mennesker med udviklingshandicap, men den viden er forankret i de sociale forvaltninger. 

De to forvaltninger er sjældent særlig godt integreret, og der er nogle barrierer for, at de to ressourcer kan arbejde sammen. Det kan for eksempel handle om økonomi, for hvilken forvaltning skal betale? Blandt andet derfor vælger nogle kommuner at ansætte demensfagligt personale i socialforvaltningerne i stedet for at trække på de ressourcer, der er i sundhedsforvaltningerne i forvejen. Det bliver simpelthen for bøvlet. 

Er der noget der har overrasket dig i projektet? 

- Jeg er blevet positivt overrasket over hvor dygtigt og engageret et personale, vi har med at gøre. Jeg havde høje forventninger i forvejen, for jeg kender målgruppen, men alligevel er jeg blevet positivt overrasket. Personalegruppen på det pædagogiske område er utrolig gode til at tilpasse deres nye viden til deres allerede eksisterende samarbejdsformer.

Det har også været fedt at se, hvordan de har grebet fat i et redskab som Trinvoldskemaet og bruger det til både at monitorere borgerens funktionsevner og demensudvikling, men også få et fælles sprog for borgerens funktionsnedsættelser og ressourcer. 

Om projekt "Mennesker med udviklingshæmning og demens"
Fremfærdlogo særlige behov

 

Projektets formål er at: 

  • Udvikle personalets kompetencer til at opdage tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning med henblik på så tidligt som muligt at sikre udredning/diagnosticering i sundhedssystemet.
  • Kortlægge virksomme metoder i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning.
  • Udvikle og udbrede metoder til at løfte kommunernes social- og sundhedsfaglige indsatser til ældre mennesker med udviklingshæmning og demens i bo- og dagtilbud for at skabe øget tryghed og livskvalitet.
  • Udvikle/beskrive modeller for nye indsatser og/eller samarbejdsformer, der sammenkobler botilbud og plejeopgaver i forhold til mennesker med udviklingshæmning og demens.

Læs mere om projektet

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Modul om mennesker med udviklingshandicap og demens på KP
KP logo

I forlængelse af Fremfærd-projektet Mennesker med udviklingshæmning og demens udbyder Københavns Professionshøjskole et diplommodul om mennesker med udviklingshandicap og demens.

Tilmeldingsfrist 15. august 2022

Læs mere om modulet

Om Gry Segoli
Gry Segoli

Gry Segoli er adjunkt, demensunderviser og uddannelseskonsulent fra Københavns Professionshøjskole.

Hun står bl.a. for tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og afholdelse af temadage i Fremfærd-projektet "Mennesker med udviklingshæmning og demens".

Udviklingshæmning og demens