velfærdsteknologi

Borgeren er ”the missing link” i velfærdsteknologi-succes

Der skal være en synlig gevinst for borgeren og medarbejderne, hvis velfærdsteknologi skal udrulles og fastholdes, siger forsker Anna Marie Lassen.

Af Sine Molbæk-Steensig 18/03/2024
Fremfærd

De arbejdspladser, der har størst gavn af velfærdsteknologi i dag, har én ting til fælles: Der er fokus på borgerens udbytte. Og så er der lagt en plan for, hvordan medarbejderne undervises i velfærdsteknologien, og hvordan den bliver et fagligt værktøj.

Det siger Anna Marie Lassen er lektor ved UCN Nordjylland og ekspert i velfærdsteknologi. Sammen med sine kolleger har hun undersøgt arbejdspladser, som for over ét år siden købte og afprøvede ny velfærdsteknologi som led i Fremfærd projektet "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud".

Jo tættere på borgeren – jo mere mening

- Mange ledere og medarbejdere kan sagtens se muligheder i velfærdsteknologi og tænke ’ja, det er smart’, men først når den bliver anvendt meningsfuldt hos konkrete brugere og beboere, og man kan se den gør en forskel, bider det sig fast, siger hun.

I projektet blev én eller et par nøglepersoner fra hvert bo- eller dagtilbud klædt på til at arbejde med teknologien.

Anna Marie Lassen og hendes kolleger har set nærmere på, om brugen af velfærdsteknologi spreder sig til de øvrige ansatte, hvilken forskel teknologien gør for borgerne, og hvordan brugen folder sig ud i praksis efter endt projekt.

- Vi interesserer os for, om teknologien spiller den samme rolle i dag, som da projektet var på sit højeste. Vi vil gerne vide, hvilken læring der har været, og om arbejdspladsens holdning til og måde at arbejde med teknologien på har ændret sig, siger hun.

Systematik for udrulning af know-how

Konklusionen er, at det ikke er nok at købe en velfærdsteknologi og så tro, og medarbejderne selv lærer at bruge den i forskellige sammenhænge. Den skal plantes solidt i fagligheden og i praksis - tæt på borgeren, og det kræver en analyse af borgerens udfordringer og ressourcer.

- Mange steder går brugen af velfærdsteknologi i stå, når nøglepersoner forsvinder. Derfor er det så vigtigt, at viden og know-how bliver spredt bredt i kollegagruppen, siger Anna Marie Lassen.

En god introduktion falder ofte i tre hovedtrin:

 • Observering
  Medarbejderen, der skal oplæres, får i første omgang lov til at være fluen på væggen og se velfærdsteknologien blive brugt i forskellige situationer med en eller flere borgere.
 • Mestring og overvejelser
  Medarbejderen får teknologien i hænderne og lærer den at kende, samtidig med der brainstormes over hverdagssituationer med konkrete borgere, hvor man kan forestille sig, at teknologien vil give værdi.
 • Hands-on
  Teknologien afprøves og bruges i arbejdet med borgeren. I starten ofte med en erfaren kollega på sidelinjen.

Jo mere viden medarbejderne har om, hvad andre institutioner og medarbejdere har brugt samme velfærdsteknologi til, jo bedre bliver de til at matche velfærdsteknologi med egne brugere og beboere i oplæringsfasen. Samme teknologi kan fx ofte anvendes i flere forskellige situationer og have forskellige formål.

- Vi skal have velfærdsteknologien ind og understøtte brugerne og beboernes indsatsmål. På en måde kan man sige, at borgeren er ”the missing link” i forhold til en god udrulning af velfærdsteknologi, siger Anna Marie Lassen.

Eksempler på velfærdsteknologi

Her er nogle af de velfærdsteknologier, som dag- og botilbud i Fremfærd-projektet har eksperimenteret med.

 • Interaktivt gulv og bord til motorisk træning
 • Mobil snoezelvogn til sanseoplevelser
 • VR – TakeaWalk videoer (angst) til angshåndtering og træning
 • Medicinhåndtering – iPads og doseringsborde til medicinhåndtering
 • Mobilize-Me: OmiVista Mobii interaktivt gulv + 4MVideo, Moto-tiles
 • Apps til borgernes dagstruktur og /planlægning
 • IBG-skærme – Interaktiv Borger Guide
 • Gaming og PC-spil
 • Undervisningsportal med digitale trin-for-trin-guides og virtual reality til mennesker med mentale udfordringer udviklet af Konfront
Anna Marie Lassen
Anna Marie Lassen

Anna Marie Lassen er lektor og ph.d. ved ergoterapeutuddannelsen og forskningsindsatsen: Sundhed og anvendt teknologi på UCN Nordjylland.

Hun er tilknyttet Fremfærd-projektet "Velfærdsteknologi i bo- og dagtilbud" og undersøger, hvad der sker, når velfærdsteknologi bliver en del af medarbejdernes arbejdsliv og borgernes hverdagsliv.

Få mere viden om Anna Marie Lassens forskningsarbejde

Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Velfærdsteknologi på bosteder